HU conferentie, ook voor bewoners!

Conferentie ‘Inclusieve samenleving: wens en werkelijkheid’ Hoe zorgen we ervoor dat ook mensen in een kwetsbare situatie volwaardig kunnen meedoen in de Amersfoortse samenleving? Hoe kunnen wijknetwerken, vrijwilligerswerk en ondernemers daar een rol in spelen? Hoe zorgen we er voor dat mensen zich welkom voelen in woonwijken en dat voorzieningen ook voor hen toegankelijk zijn? [...]

Presentaties op ‘Amersfoort Aangenaam’

Twee keer per jaar houdt de gemeente een bijeenkomst voor nieuwe inwoners, ‘Amersfoort Aangenaam’. Doel is nieuwe inwoners te laten kennismaken met de stad, de gemeente en het gemeentebestuur. Tijdens het informele deel van Amersfoort Aangenaam op 21 juni is het mogelijk voor organisaties of trekkers van initiatieven om hun initiatief of organisatie te presenteren. [...]

Een ‘burgerinitiatief’ en de sprookjes van Andersen

Destijds werkte ik op een HBO in Rotterdam, die de perikelen van de democratisering nog bij lange niet te boven was gekomen. Vakonderwijs bestond vrijwel niet meer. En het was volstrekt normaal dat docenten intieme betrekkingen onderhielden met jongvolwassen leerlingen. In die chaos probeerde ik jongerenwerkers op te leiden, maar liep na het werk vaak moe en leeg het NS [...]

Leren van buurtmentoren uit de USA.

Zijn we anno 2014 in Nederland hard op zoek naar goed werkende organisatieprincipes om burgerinitiatieven een kans van slagen te geven, in de USA wordt in achterstandswijken al decennia lang gewerkt met de principes van ‘eigen kracht’ en ‘zelforganisatie’. In dit artikel uit 2006 wordt ingegaan op de wijze hoe een dergelijke aanpak in de praktijk [...]