Bouwen met de burger in plaats van bouwen voor de burger

Recent heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een analyse gemaakt van de woningbouwprogrammering op lange termijn voor de Regio Amersfoort. Het EIB concludeert: “Op dit moment is sprake van een economische crisis en vraaguitval, maar op lange termijn kan de Regio Amersfoort een stevige groei realiseren op het terrein van huishoudens, werkgelegenheid en [...]

Overdekte markt voor streekproducten

AmersFood wil volgend jaar een markthal openen voor producten van regionale boeren en tuinders, zo schrijft Iris van den Boom in de Amersfoortse Courant van 23 juli j.l. Beoogde locaties zijn de Wagenwerkplaats, de voormalige Prodentfabriek en het oude kazerneterrein aan de Hogeweg. De gemeente is enthousiast. Klik hier voor het hele artikel.

GPPA waarschuwt voor de gevolgen van de transitie

Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) waarschuwt in de Stad Amersfoort van 30 juli j.l. dat na 1 januari ruim 15000 gehandicapte en chronisch zieke Amersfoorters de transitie van overheids- naar gemeentetaken in hun portemonnee zullen gaan voelen. De jaarlijkse tegemoetkoming voor deze groep wordt straks door de gemeente uitgekeerd. ,,Dan is het geen automatisch [...]

“Als je begrijpt wat ik bedoel”, verstaan burgerinitiatieven en de gemeente elkaar?

Burgerinitiatieven (BI’s) staan niet alleen lokaal in de belangstelling, ook van buiten onze stad komen ambtenaren en onderzoekers naar Amersfoort om BI’s te bestuderen. Deze blik van buiten in de lokale keuken van bewonersinitiatieven verdient onze aandacht! Haagse ambtenaren op zoek naar succes en falen Eind juni 2014 kreeg Amersfoort bezoek van vijftien ambtenaren van [...]