Een ‘burgerinitiatief’ en de sprookjes van Andersen

Destijds werkte ik op een HBO in Rotterdam, die de perikelen van de democratisering nog bij lange niet te boven was gekomen. Vakonderwijs bestond vrijwel niet meer. En het was volstrekt normaal dat docenten intieme betrekkingen onderhielden met jongvolwassen leerlingen. In die chaos probeerde ik jongerenwerkers op te leiden, maar liep na het werk vaak moe en leeg het NS [...]

Leren van buurtmentoren uit de USA.

Zijn we anno 2014 in Nederland hard op zoek naar goed werkende organisatieprincipes om burgerinitiatieven een kans van slagen te geven, in de USA wordt in achterstandswijken al decennia lang gewerkt met de principes van ‘eigen kracht’ en ‘zelforganisatie’. In dit artikel uit 2006 wordt ingegaan op de wijze hoe een dergelijke aanpak in de praktijk [...]

Van zandbak naar speelveld in Nieuwland

Speelveldje Nieuwland Met buurtbudget heeft buurtinitiatief Nieuwland op de plek waar een zandbak was een speelveld van kunstgras gerealiseerd met in het midden een twister spel. Rondom het frisgroene speelveld zullen speel bevorderende objecten worden geplaatst. Deze objecten zullen bestaan uit boomstammen van bomen die elders in de stad gekapt moesten worden. Het kunstgras heeft [...]