Grenzeloos vrijwilligerswerk

Hij is dik in de 50. Kwam uit een door burgeroorlog verscheurd Afrikaans land naar Amersfoort. Leerde de taal, werkte hard in tal van banen en stond drie jaar geleden ineens op straat. Dat was geen reden om bij de pakken neer te zitten. Naast het plegen van ritualistische sollicitaties stortte Mo (gefingeerde naam) zich [...]

Help de burger komt in actie!

Help de burger komt in actie! Help de burger komt in actie! Niet langs gestructureerde of langs formele ambtelijke nota’s lopende lijnen, maar informeel, kleinschalig en zeer lokaal in de vorm van talloze burgerinitiatieven (BI’s). Schattingen van BI’s in Amersfoort variëren van zo’n 150 tot enkele honderden. Niemand die het overzicht heeft. Op de nieuwe [...]

Invitatie: doe mee aan startbijeenkomst ‘Sociale Firma’

Woensdag 18 juni 20.15 uur, Wijkcentrum ‘het Klokhuis’, Weberstraat 2, 3816VC A’foort Beste mensen, Woensdagavond 18 juni a.s. start de pilot "Sociale Firma'. Deze is een uitwerking van een van de Bewonersconferenties die het BewonersWeb onlangs organiseerde in het gebouw van de HU te Amersfoort. Op de conferentie over ‘Arbeid en inkomen’ werd vanuit enthousiasme [...]

Zijn bewoners wel in staat tot zelfbeheer?

Bedenkingen bij zelfbeheer: een professioneel dilemma? Op de lezenswaardige site: socialevraagstukken.nl, staat een artikel waarin de schaduwkant van het proces van ‘zelfbeheer’, waarbij de burger/gebruiker beheertaken van zorg+welzijnsvoorzieningen overneemt, wordt beschreven. Wat daarbij opvalt is de diversiteit aan genoemde zelfbeheerprojecten, waaronder wijkcentrum het Klokhuis in Randenbroek, die door aard , werkwijze en doelgroep onderling slecht [...]