Transities speculeren op een ‘nieuwe mens’. Is dat reëel?

Nu de overheid hard bezig is met de reorganisatie van zorg+ welzijn systemen in het land, omdat de kosten niet meer beheersbaar zijn, wordt de burger meer verantwoordelijkheid toegeschoven als hoeder van het eigen welzijn én dat van de buren. Hulpvragenden moeten voor alles in de ‘eigen kracht’ worden gezet, waarbij een sterk appel wordt [...]

Enquête G1000 over nabuurschap

Tijdens de burgertop G1000 op 22 maart jl. zijn er veel mensen geweest die behoefte hebben geuit aan meer nabuurschap in Amersfoort. Om een gevoel te krijgen waar de behoeftes liggen en om mensen te vinden die het nabuurschap in Amersfoort een impuls willen geven, heeft de G1000-themagroep Buurtweter een enquête opgesteld. Alle inwoners van [...]

Gemeenteraad kiest voor doorstart ‘Weggeeftuin’

Met een grote meerderheid heeft de gemeenteraad op dinsdagavond 15 juni een motie aangenomen voor “Voortzetting van de Buurtnatuurtuin en de Weggeefwinkel’. Daarmee wordt de beoogde verkoop door het College van B en W van het perceel Keerkring 118 ten behoeve van woningbouw doorkruist. Dit besluit brengt de initiatiefnemers van tuin en winkel opnieuw aan [...]