Leren van buurtmentoren uit de USA.

Zijn we anno 2014 in Nederland hard op zoek naar goed werkende organisatieprincipes om burgerinitiatieven een kans van slagen te geven, in de USA wordt in achterstandswijken al decennia lang gewerkt met de principes van ‘eigen kracht’ en ‘zelforganisatie’. In dit artikel uit 2006 wordt ingegaan op de wijze hoe een dergelijke aanpak in de praktijk [...]

Van zandbak naar speelveld in Nieuwland

Speelveldje Nieuwland Met buurtbudget heeft buurtinitiatief Nieuwland op de plek waar een zandbak was een speelveld van kunstgras gerealiseerd met in het midden een twister spel. Rondom het frisgroene speelveld zullen speel bevorderende objecten worden geplaatst. Deze objecten zullen bestaan uit boomstammen van bomen die elders in de stad gekapt moesten worden. Het kunstgras heeft [...]

Vrouwengroepen boren samen Buurtkracht aan

Sinds april dit jaar heeft het Basisteam Randenbroek & Schuilenburg van Stichting Welzin, verschillende vrouwengroepen benaderd die actief zijn in de wijk of graag actief willen worden. Alle groepen hebben aangegeven dat ze ideeën en wensen hebben op het vlak van ontmoeting, sport, creativiteit en informatie & advies. De Stad Amersfoort schrijft daar over. Klik [...]