Invitatie: doe mee aan startbijeenkomst ‘Sociale Firma’

Woensdag 18 juni 20.15 uur, Wijkcentrum ‘het Klokhuis’, Weberstraat 2, 3816VC A’foort Beste mensen, Woensdagavond 18 juni a.s. start de pilot "Sociale Firma'. Deze is een uitwerking van een van de Bewonersconferenties die het BewonersWeb onlangs organiseerde in het gebouw van de HU te Amersfoort. Op de conferentie over ‘Arbeid en inkomen’ werd vanuit enthousiasme [...]

Zijn bewoners wel in staat tot zelfbeheer?

Bedenkingen bij zelfbeheer: een professioneel dilemma? Op de lezenswaardige site: socialevraagstukken.nl, staat een artikel waarin de schaduwkant van het proces van ‘zelfbeheer’, waarbij de burger/gebruiker beheertaken van zorg+welzijnsvoorzieningen overneemt, wordt beschreven. Wat daarbij opvalt is de diversiteit aan genoemde zelfbeheerprojecten, waaronder wijkcentrum het Klokhuis in Randenbroek, die door aard , werkwijze en doelgroep onderling slecht [...]

HU conferentie, ook voor bewoners!

Conferentie ‘Inclusieve samenleving: wens en werkelijkheid’ Hoe zorgen we ervoor dat ook mensen in een kwetsbare situatie volwaardig kunnen meedoen in de Amersfoortse samenleving? Hoe kunnen wijknetwerken, vrijwilligerswerk en ondernemers daar een rol in spelen? Hoe zorgen we er voor dat mensen zich welkom voelen in woonwijken en dat voorzieningen ook voor hen toegankelijk zijn? [...]

Presentaties op ‘Amersfoort Aangenaam’

Twee keer per jaar houdt de gemeente een bijeenkomst voor nieuwe inwoners, ‘Amersfoort Aangenaam’. Doel is nieuwe inwoners te laten kennismaken met de stad, de gemeente en het gemeentebestuur. Tijdens het informele deel van Amersfoort Aangenaam op 21 juni is het mogelijk voor organisaties of trekkers van initiatieven om hun initiatief of organisatie te presenteren. [...]

Een ‘burgerinitiatief’ en de sprookjes van Andersen

Destijds werkte ik op een HBO in Rotterdam, die de perikelen van de democratisering nog bij lange niet te boven was gekomen. Vakonderwijs bestond vrijwel niet meer. En het was volstrekt normaal dat docenten intieme betrekkingen onderhielden met jongvolwassen leerlingen. In die chaos probeerde ik jongerenwerkers op te leiden, maar liep na het werk vaak moe en leeg het NS [...]