Conferentie voor bewoners zonder betaald werk

Op 7 mei a.s. organiseert het BewonersWeb haar laatste Vervolgconferentie 'Bewoners aan zet', in samenwerking met HU Amersfoort. De centrale thema is: "Welke initiatieven zijn nodig om bewoners die het hardst worden getroffen door gevolgen van baanverlies en armoede te steunen". Er wordt gewerkt met twee rondetafel sessies. De eerste bijeenkomst is bedoeld om praktische [...]

Wethouder Houwing: Wij moeten durven loslaten en experimenteren

Amersfoort had als een van de eerste gemeenten in ons land een nieuw college van burgemeester & wethouders. Sneller kon bijna niet. Maar ‘wij’ hebben nog een primeur: voor zover bekend is Amersfoort de enige gemeente waar een wethouder burgerinitiatieven in portefeuille heeft. Een gesprek met Bertien Houwing (D66) de kersverse wethouder die het nieuwe [...]

Lets Amersfoort

"Als je zelf niets onderneemt, gebeurt er niet zoveel. Verwacht niet dat een systeem actief is als je zelf niet actief bent." Interview met Ingrid Tiemens van LETS Amersfoort - Lets staat voor Local Exchange Trading Systems. Op lokaal niveau wisselen mensen goederen en diensten uit, zonder dat daar geld bij te pas komt. Diensten [...]