Een buurtcentrum zonder subsidie, maar mét bewoners

Hoe bouw je zonder subsidie een buurtcentrum op? Een plek waar alles afhangt van het eigen initiatief van bewoners? Door Daan Vosskuhler De lezenswaardige site socialevraagstukken.nl heeft een nieuw item. In de rubriek ‘sociale praktijk’ zijn praktijkverhalen van jonge professionals uit de sector welzijn en zorg te lezen. Zo ook de poging om in Haarlem [...]

De magie van het burgerinitiatief

Door Daan Vosskuhler Zeg in een gezelschap dat je bezig bent met een burgerinitiatief en alle ogen gaan in jouw richting. Immers ‘betrokken burgers’ vormen de nieuwe voorhoede van een samenleving die in afwachting is van de ingrijpende gevolgen van de ‘kanteling in het sociaal domein’. Hoe dat concreet uit gaat pakken voor mensen die [...]

Initiatief tijdens conferentie: Sociale Firma

Tijdens de derde Bewonersconferentie die deze week werd gehouden, besloten veertien deelnemers met een concreet project te starten: de Sociale Firma, die zowel sociale wijkfuncties als vormen van betaalde arbeid schept. De derde Bewonersconferentie vond afgelopen woensdagavond 7 mei plaats in de Hogeschool Utrecht, vestiging Amersfoort, en was georganiseerd door HU/BewonersWeb. Rond het thema arbeid [...]