Lets Amersfoort

"Als je zelf niets onderneemt, gebeurt er niet zoveel. Verwacht niet dat een systeem actief is als je zelf niet actief bent." Interview met Ingrid Tiemens van LETS Amersfoort - Lets staat voor Local Exchange Trading Systems. Op lokaal niveau wisselen mensen goederen en diensten uit, zonder dat daar geld bij te pas komt. Diensten [...]

Vervolgconferentie ‘Bewoners aan zet’ voorziet in behoefte

Bewonersinitiatieven rond aandacht, zorg en leefbaarheid in buurten en wijken van Amersfoort, zijn gebaat met een nauwere samenwerking en kennis van elkaars praktijk. Het elkaar ontmoeten is daarin de eerste stap. Dit was een van de conclusies van de Vervolgconferentie ‘Bewoners aan zet’, die op 22 april jl. werd gehouden op de Hoge School Utrecht, [...]