Participatiegids voor participatie over ruimtelijke ontwikkelingen

Participatiegids voor participatie over ruimtelijke ontwikkelingen

Om ervoor te zorgen dat initiatiefnemers weten wat ze moeten doen en belanghebbenden weten wat ze kunnen verwachten, heeft de gemeente een participatiegids opgesteld.

De participatiegids biedt handvatten voor iedereen die een plan heeft, van een nieuwe schuur tot een nieuwe woonwijk, dus niet alleen voor burgerinitiatieven maar ook voor burgers en bedrijven. Voor de meest complexe ontwikkelingen staat er een stappenplan in de gids, waarin precies staat wanneer een initiatiefnemer in gesprek gaat met belanghebbenden en wanneer de gemeenteraad of het college een besluit krijgt voorgelegd.

Het doel van deze participatiegids wordt in de gids zelf als volgt beschreven:

Deze participatiegids is een richtingwijzer voor het betrekken van belanghebbenden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Met ruimtelijke ontwikkelingen bedoelen we alle ontwikkelingen waarvoor de initiatiefnemer (uiteindelijk) een Omgevingsvergunning aan moet vragen. Dit loopt uiteen van een uitbouw aan een woning tot het bouwen van een nieuwe woonwijk. Of van het plaatsen van een kleine windturbine op een dak tot het bouwen van een grote windturbine ergens in de stad.

Het betrekken van belanghebbenden bij het maken van plannen is natuurlijk niet nieuw, maar de Omgevingswet, die vanaf 2022 geldt, onderstreept nog eens het belang van deze participatie.

Op deze pagina van de website van de gemeente kun je de participatiegids (17 pagina’s) downloaden, en op deze pagina vind je meer informatie.

Deels overgenomen van www.amersfoort.nl

Delen
3 augustus 2020No comments, ,
Comments

Comments are closed here.