Plantdagen op 7 en 8 april kroon op vrijwilligerswerk Nimmerdor

Plantdagen op 7 en 8 april kroon op vrijwilligerswerk Nimmerdor

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 april heeft een groep vrijwilligers nieuwe struiken en boompjes aangeplant in Nimmerdor. Deze groep, Red Nimmerdor, is de hele winter aan het werk geweest in het bos om de uitheemse Amerikaanse eiken en Amerikaanse vogelkers te verwijderen. Deze plantdagen waren voor hen en voor de gemeente een feestelijk moment en een kroon op het harde werken van de maanden daarvoor.red-nimmerdor-logo-groen-270x300 

Sinds oktober heeft de groep Red Nimmerdor gewerkt aan het in toom houden van kleine Amerikaanse eiken en Amerikaanse vogelkers. De inzet van de vrijwilligers maakte het mede mogelijk om Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers terug te dringen zonder gebruik te maken van het chemisch bestrijdingsmiddel Roundup. Het IVN begeleidde de vrijwilligers, in samenspraak met de gemeente. Ook heeft het IVN bij de gemeente aangedrongen op kleinschaliger ingrepen en alternatieven voor het bosbeheer aangedragen.

Ruimte maken

Eens per twee weken was een groep van rond de 15 vrijwilligers op zaterdagochtend in het bos kleinschalig aan het werk met het uittrekken en uitsteken – of als dat niet lukte, afzagen – van de ongewenste soorten. Zo ontstond er ruimte voor alle andere boomsoorten en struiken en voor bijvoorbeeld paddenstoelen, planten en insecten. Uiteindelijk levert het bos dan meer voedsel op voor onder andere vogels.

Het terugdringen van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik zonder Roundup is intensief doordat er dan meer met machines en de hand gedaan moet worden.  Tegelijkertijd was er verzet uit de buurt en de stad tegen het inzetten van een chemisch bestrijdingsmiddel. De inzet van de vrijwilligers helpt om de extra kosten binnen de perken te houden en hielp de gemeente afgelopen najaar om te kiezen voor deze aanpak.

Fouten van gemeente

Dat herplanten was noodzaak door veel grootschaliger kap dan de bedoeling was in de hoek bij Keesomstraat en Bosweg. De gemeente gaf hiertoe opdracht, voor een flink deel buiten de afspraken met de werkgroep Nimmerdor en zelfs buiten het gemeentelijk beheerplan Nimmerdor om. Bart Beeftink (Bomen Behoud Amersfoort) en Jon Rietman (Comité Red Nimmerdor) hebben keer op keer de gemeente op de fouten gewezen.

Vooruitzichten

Ieder jaar werkt de gemeente aan een ander deel, ook wel bosvak genoemd, in Nimmerdor. De gemeente en IVN bekijken de mogelijkheden om ook volgende winter met vrijwilligers te werken en welke bosvakken dan geschikt zijn om te helpen onderhouden. Ook wordt er nog eens kritisch gekeken naar wat er in welke bosvakken moet gebeuren en wat het effect op de flora en fauna is.

Delen
10 april 2017No comments,
Comments

Comments are closed here.