Presentatie Ontwikkelingsvisies Over de Laak

Presentatie Ontwikkelingsvisies Over de Laak

Het gebied Over de Laak (voorheen Vathorst Noord) wordt in te toekomst ontwikkeld als groen recreatiegebied. Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten is een visie voor het gebied uitgewerkt. Dit plan wordt tijdens een bijeenkomst op 20 april aan belangstellenden gepresenteerd. Vanaf vandaag staat de gemeentelijke visie online op de website www.overdelaak.nl

De gemeente wil de gebieden op de ‘koppen’ en een kavel in het midden ontwikkelen tot groen recreatiegebied. Aan de westzijde, ten westen van de Achterhoekerweg, is het  gebied bestemd voor natuurontwikkeling die aansluit bij het open landschap in combinatie met een volkstuinencomplex. Aan de oostkant, bij ’t Hammetje, zijn mogelijkheden voor nieuwe recreatieve functies zoals sport, scouting en (dag)horeca. Centraal in Over de Laak wordt een bloemrijk grasland ontwikkeld. Enkele polderbosjes bieden ruimte om te recreëren en te spelen. Er is ruimte voor een natuurspeelplaats en een plek om een balletje te trappen.

Twee visies
Tijdens de informatieavond op 20 april presenteren ook de private grondeigenaren in het gebied een plan. De grondeigenaren bezitten een groot deel van het gebied. De intentie om een gezamenlijk plan te maken was er wel, maar de uitkomsten van de peiling in de raad gaven onvoldoende houvast voor de grondeigenaren. Om 19.30 uur vindt de presentatie van de gemeentelijke visie plaats en om 20.30 uur lichten de grondeigenaren hun visie toe. De bijeenkomst vindt plaats in het ICOON, Leeghwater 1.

Delen
18 april 2016No comments, ,

Geef een reactie