Verwerking van persoonsgegevens

Bewoners033 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen in het belang van de dienstverlening op de site bewoners033.nl en verkopen deze niet aan derden.

Cookies

Bewoners033.nl gebruikt cookies. Wij bieden bepaalde functionaliteiten die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van een cookie. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Aansprakelijkheid

Bewoners033.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Bewoners033.nl aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid, noch voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Bewoners033.nl.

Bewoners033.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen

In geval er wijziging van ons privacybeleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Bij vragen over deze website kunt u contact met ons opnemen via info@bewoners033.nl.