Publicaties en bronnen voor de “Doe Burger”

Publicaties en bronnen voor de “Doe Burger”

In de ‘participatiemaatschappij’ zijn de verwachtingen van de burger ten aanzien van diens actieve rol binnen het sociaal domein hoog gespannen. Hoe wordt daar door de overheid en maatschappelijke en bestuurlijke organisaties over gedacht? En wat onderneemt die burger zelf? Wij zetten een aantal bronnen en publicaties over dit thema voor u op een rijtje.

■ De VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten) vierde haar 100-jarig bestaan met een brochure over ‘bouwen op de kracht van de burgers’. Voor lezers die zich willen verdiepen in thema’s als decentralisatie, de transities WMO/AWBZ en de rol van de burger: klik hier.

Kracht in Nederland geeft voorbeelden van initiatieven van burgers, sociaal ondernemers en burgernetwerken, die soms in samenwerking met bedrijven en overheid tot stand komen. Kracht in Nederland geeft ook een brochure uit met voorbeelden van BI’s. Kijk hier voor een brochure over beginnende bewonerscoöperaties.

■ Op www.socialevraagstukken.nl, een site die wordt onderhouden door de dagbladen Trouw en de Volkskrant, vindt u met regelmaat achtergrondartikelen over burgerparticipatie en de veranderingen binnen het sociaal domein. Het betreft doorgaans goed gedocumenteerde artikelen van wetenschappers, die met regelmaat reacties van lezers oproepen. Kijk bij voorbeeld naar de noodzaak van nieuwe buurtinfrastructuren.

Evelien Tonkens heeft bij haar afscheid als bijzonder hoogleraar aan de UvA een afscheidsrede gehouden over misvattingen over de ‘participatiemaatschappij’.

Delen
4 mei 2014No comments

Geef een reactie