Pylonen aan de Hogeweg in Amersfoort kleurden groen op 7 november 

Pylonen aan de Hogeweg in Amersfoort kleurden groen op 7 november 

Ook dit is een manier om Amersfoort beter te maken:

Met het groene licht op de pylonen steunde Amersfoort de campagne ‘Groen Licht voor de Pleegzorg’ van Pleegzorg Nederland, om aandacht te vragen voor het tekort aan pleegouders. ’s Avonds kleurden de pylonen aan de Hogeweg groen. Deze kleur staat symbool voor een kansrijke toekomst voor alle kinderen. Ook voor de kinderen voor wie een stabiel thuis niet gewoon is. In heel Nederland gaven gemeenten gehoor aan de oproep en kleurden er gebouwen groen.

 Volgens Pleegzorg Nederland daalde landelijk het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders afgelopen jaar flink ten opzichte van het jaar daarvoor. Om ieder kind dat op pleegzorg wacht groen licht te kunnen geven zijn er 3500 nieuwe pleeggezinnen nodig. Zowel in deeltijd, kortdurend, als voor langere tijd. Tijdens de Week van de Pleegzorg zetten Pleegzorg Nederland en de lokale pleegzorgorganisaties zich in om meer zichtbaarheid te geven aan dit probleem en meer mensen enthousiast maken voor het pleegouderschap.

 Nadya Aboyaakoub-Akkouh, wethouder Jeugdzorg: “Een liefdevol en veilig thuis is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Zodat ze in het leven dezelfde kansen krijgen als een ander. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat ouders dit kunnen bieden. Een pleeggezin kan dan helpen. Voor langere tijd of soms een weekend per maand. Ik hoop dat meer mensen willen nadenken over het pleegouderschap en hun hart en huis open stellen voor deze kinderen.”

Gezinsparaplu

Amersfoortse gezinshuisouders, pleegouders en vrijwilligers in de pleegzorg staan er niet alleen voor. Via het lokaal netwerk de Gezinsparaplu ondersteunen en versterken ze elkaar op zowel praktisch als emotioneel gebied vanuit eigen ervaringen. Het is aanvullend op de begeleiding vanuit professionele organisaties zoals pleegzorgorganisaties, sociale wijkteams en specialistische jeugdhulp. Dit helpt pleeggezinnen in Amersfoort om te gaan met de uitdagingen van het pleegouderschap.

Pleegouder worden
Wil je meer weten over hoe het is om pleegouder te zijn? In dit artikel delen twee pleegouders uit het netwerk van de Gezinsparaplu hun ervaringen. Tijdens de Week van de Pleegzorg organiseert de Gezinsparaplu op 8 en 9 november een Open Avond. Kijk op www.gezinsparaplu.nl of www.pleegzorg.nl voor meer informatie.

Persbericht van de gemeente Amersfoort

Delen
9 november 2022No comments,
Comments

Comments are closed here.