Raad besluit 12 september over referendum parkeren

Raad besluit 12 september over referendum parkeren

De initiatiefnemers van het referendum over parkeren hebben voldoende geldige handtekeningen opgehaald voor hun definitieve referendumaanvraag. De gemeenteraad neemt op 12 september een besluit over het doorgaan van het referendum en hoe het referendum er verder uit zal zien. Het Amersfoortse college van burgemeester en wethouders heeft tevens een onafhankelijke referendumcommissie ingesteld voor dit referendum over het parkeerbeleid. De initiatiefnemers van het referendum hebben voldoende geldige handtekeningen opgehaald voor hun aanvraag. Vooruitlopend op het formele besluit van de gemeenteraad of het referendum doorgaat, stelt het college vast een onafhankelijke referendumcommissie in die de campagne toetst en de raad adviseert over de vraagstelling.

Delen
4 september 2023No comments
Comments

Comments are closed here.