Raad van State gevraagd zich te buigen over kwestie woontoren Liendert

Raad van State gevraagd zich te buigen over kwestie woontoren Liendert

Uit De Stad Amersfoort 6 januari 2021:

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft samen met Vereniging Bezorg Liendert een beroep aangetekend bij de Raad van State. Op die manier hopen ze de bouw van een 60 meter hoge woontoren aan de Zangvogelweg tegen te houden. Ze zijn het niet eens met het besluit van de gemeente over het bestemmingsplan. 

De bezwaarmakers opperen dat de bouw van de woontoren zal zorgen voor verkeersoverlast en milieuproblematiek in de hand zal werken. ,,Met name de belangen en aangedragen zorgpunten van de bewoners van Liendert zijn onvoldoende meegenomen in de besluitvorming’’, zegt Bezorgd Liendert.  Ze stellen dat er tot een ‘betere invulling’ van het plangebied gekomen kan worden: ,,Dat zowel aansluit op de behoefte van de gemeente als de behoefte van de bewoners.”

Volgens de vereniging en koepelorganisatie heeft het gebrek aan participatie van bewoners en het laten meewegen van belangen van bewoners geleid tot het indienen van het beroepschrift.

Meer informatie vindt u op de uitgebreide website van de Vereniging Bezorgd Liendert.

Delen
10 januari 2021No commentsbewoners | bezwaar | Liendert | Raad van State | rechter | SGLA | vereniging Bezorgd Liendert | woontoren | woontoren Liendert
Comments

Comments are closed here.