Ruimtelijke initiatieven opgelet: concept Regionale Ruimtelijke Visie klaar voor commentaar

Ruimtelijke initiatieven opgelet: concept Regionale Ruimtelijke Visie klaar voor commentaar

Bewonersinitiatieven die te maken hebben met de ruimtelijke indeling van Amersfoort hebben tot 3 juni 2017 de tijd om te reageren op het concept van de nieuwe Regionale Ruimtelijke Visie van de negen gemeenten van Regio Amersfoort: Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.

De nieuwe Regionale Ruimtelijke Visie is nodig, omdat op termijn de woningmarkt onder druk komt te staan. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. De visie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling in de regio in de periode tot 2040 en helpt om de regio Amersfoort aantrekkelijk te houden.

Uit het rapport blijkt dat er groei op de regio afkomt. Dat maakt dat er keuzes nodig zijn om aan die groei tegemoet te komen. Vanuit de overtuiging dat niets doen leidt tot negatieve effecten als prijsopdrijving, verdringing van lagere inkomens, een teruglopend voorzieningenniveau enz. is de keuze om deze groei te accommoderen , maar wel onder voorwaarden.csm_Regiokaart_Amersfoort_eo_klein_f76b65d55d

De conceptvisie kiest voor concentratie van de groei in het regionale hart en daarnaast ruimte voor groei in de vitale dorpen. Daarbij zijn twaalf kwalitatieve voorwaarden voor die groei geformuleerd rondom de vier thema’s: van nature aantrekkelijk, het kloppend hart van Nederland, lokaal vitaal samen sterk en denkers en doeners.

De Regionale Ruimtelijke Visie is in twee versies beschikbaar.
Klik hier voor de webversie.
Klik hier voor de printversie.

Initiatieven en iedereen die dat wil, kan een reactie geven op de conceptvisie door vóór 3 juni 2017 een mail te sturen aan regioamersfoort@amersfoort.nl.

Na de zomervakantie vindt besluitvorming door de raden plaats.

Delen
24 april 2017No comments, ,
Comments

Comments are closed here.