Samen maken we de stad

Samen maken we de stad

De 2e bijeenkomst van de broedplaats ‘Samen maken we de stad’ vindt plaats op woensdag 10 juni van 17.30 t/m 19.30 uur in ‘De War’.

Wat is de broedplaats en wat maken we dan samen in de stad? Goede vragen. Dit is een initiatief waar inwoners, politici en ambtenaren samen bezig zijn met het nadenken over en veranderen van lokale democratie. En dan niet zo maar vaag theoretisch, maar vooral heel praktisch en ook op een manier die past bij Amersfoort. En wat dat is en hoe dat is, dat bepalen we samen. Dat staat van te voren niet vast. We zijn samen bezig vorm te geven aan initiatieven waarvan wij denken dat het Amersfoort verder brengt. Het is niet nodig om altijd aanwezig te zijn bij bijeenkomsten, je kan aanhaken en afhaken op het moment dat bij jou past. Dat neemt niet weg dat de mensen die er wel zijn, ook verder gaan met hun eigen idee of met nieuwe initiatieven.

Tijdens de eerste bijeenkomst, waar 21 mensen aanwezig waren, hebben we gewerkt aan een paar pitches. Daar is  in de tweede bijeenkomst opnieuw ruimte voor. Een pitch is een korte beschrijving van je idee of je plan. Daarbij geef je aan wat je van anderen nodig hebt om je idee uit te voeren of verder te brengen. Als je meedenkers of meewerkers vindt, kun je direct rond de tafel om uit te wisselen of vervolgafspraken te maken.

Op 10 juni zullen in ieder geval de ‘pitchers’ van de eerste bijeenkomst de gelegenheid krijgen om te vertellen of ze hun idee al verder hebben doorontwikkeld. Dat is de groep die aan de slag is met het idee voor een gelote burgerraad, de groep die nadenkt over een nieuw participatiebeleid en de initiatiefnemer van De Boerderij in Nieuwland.

Voel je je aangesproken, heb je ideeën, of wil je zo maar eens komen kijken en luisteren hoe de broedplaats werkt, voel je uitgenodigd door deze aankondiging! Je bent welkom! Er zal soep met broodjes zijn. De agenda is vrij voor ieders inbreng….!

Het is wel erg fijn als we weten hoeveel mensen er komen. Wil je je daarom aanmelden door een mailtje te sturen aan Bert Veenstra? Mail: albert.veenstra@planet.nl.

Delen
29 mei 2015No comments

Geef een reactie