Samen werken aan een duurzame stad: Toekomstfonds Amersfoort

Samen werken aan een duurzame stad: Toekomstfonds Amersfoort

De beweging naar een duurzaam Amersfoort wordt zichtbaar in concrete projecten van Amersfoorters. Om de realisatie van de duurzaamheidsambities te versnellen is er het Toekomstfonds Amersfoort waarmee het college vernieuwende initiatieven of projecten van ondernemers, organisaties en inwoners ondersteunt.
Heb jij als ondernemer of bewoner een duurzaam idee, dat de stap moet maken van pilot naar implementatie of van plan naar pilot? Zoek jij naar aanvullende financiering?
Dan kan het toekomstfonds jouw project wellicht ondersteunen. Vanzelfsprekend gaat het om een project met een concrete en aantoonbare bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad Amersfoort. Het project wordt uitgevoerd voor of door Amersfoortse ondernemers, organisaties of instellingen. Bovendien is er een helder en compleet projectplan met aantoonbare eigen financiering naast de cofinanciering vanuit de gemeente (maximaal 50% tot een bedrag van maximaal €50.000,-).
Wij zoeken projecten die innovatief en vernieuwend zijn voor Amersfoort. Projecten die een blauwdruk leveren met kansen voor Opschaling, waarin wordt samengewerkt tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, die vraaggestuurd zijn opgezet en
waarbij de betrokkenheid van inwoners of gebruikers van Amersfoort vanaf het begin is meegenomen. Projecten waarbij de opgedane kennis wordt gedeeld met anderen, waardoor gezamenlijk nog meer impact gegenereerd kan worden. De projectplannen moeten uiterlijk 1 september 2015 binnen zijn om voor cofinanciering in 2015 in aanmerking te kunnen komen.
Interesse? Voor informatie over het toekomstfonds kunt u terecht op
www.amersfoort.nl/toekomstfonds of neem contact op met Nelly Swijnenburg via
Duurzamestad@amersfoort.nl

Delen
8 juli 2015No comments, , , , , , ,

Geef een reactie