Samenspel bewonersinitiatieven – welzijnsorganisaties: Ideeën gezocht!

Samenspel bewonersinitiatieven – welzijnsorganisaties: Ideeën gezocht!

Het VSBfonds is op zoek naar plannen voor experimenten die het samenspel tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties bevorderen. Het plan moet door bewoners en beroepskrachten gezamenlijk zijn opgesteld en gezamenlijk worden uitgevoerd.

Bewonersinitiatieven nemen een steeds grotere rol in hun eigen buurt. De betrokkenheid en inzet van bewoners levert nieuwe antwoorden op voor maatschappelijke vraagstukken. Dat is voor partijen zoals welzijnsorganisaties soms wennen. Bewoners en beroeps­krachten werken beiden aan verbinding en veerkracht in de lokale gemeenschap. Een goede samenwerking vanuit aanvullende rollen tussen bewoners en welzijnswerkers kan veel betekenen voor een buurt. Maar samenwerken in de buurt gaat niet altijd makkelijk. We zijn daarom op zoek naar ideeën om dit soort samenwerkingen te verbeteren.

Heb jij een idee of eerste plan voor zo’n samenwerking? Lees dan hier hoe het indienen daarvan in zijn werk gaat.

Indienen van voorstellen voor een lokaal samenwerkingsexperiment kan van
14 juli tot en met 15 september 2021.

Een ander idee voor de buurt?

Een ander idee voor de buurt en op zoek naar financiering? Misschien kan het VSBfonds ook dan helpen. VSBfonds steunt graag projecten die bijdragen aan het creëren van een betrokken buurt. Zie: www.betrokkenbuurten.nl.

Delen
26 juli 2021No comments
Comments

Comments are closed here.