SBI: Actieve bewoners treden in contact met welzijnaanbieders

SBI: Actieve bewoners treden in contact met welzijnaanbieders

Met het gemeenteprogramma #In de buurt, dat per 1 januari 2017 formeel in werking treedt, gaat de huidige organisatie van het werken aan welzijn in de wijken van Amersfoort geheel op de schop.
In de nieuwe Sociale Basis Infrastructuur (SBI), komt er meer aandacht voor de invloed van informele bewonersorganisaties die in buurten en wijken actief zijn rond informatieverstrekking, ontmoeting en informele aandacht aan zorg aan kwetsbare buurtgenoten.

Bewonersbijeenkomsten SBI
De afgelopen weken werden een drietal bewonersbijeenkomsten gehouden in verband met het nieuwe programma # In de buurt, waarin zo’n 90 deelnemers hun tanden hebben gezet, om tot de gezamenlijke conclusie te komen dat de SBI plannen van de gemeente een grote uitdaging bieden aan lokale initiatieven. Om het kort te zeggen: bewonersgroepen krijgen meer dan ooit de kans om aan te geven wat de belangrijke thema’s zijn om aan te werken in de wijk en welke partijen moeten worden ingehuurd om dat werk te doen.

Vragen bij de coördinatie
Wat echter zorgen baarde was de vraag of de professionele partij die # In de buurt moet gaan coördineren wel voldoende uitgaat van de belangen van bewonersinitiatieven. Immers, de wijken zitten niet te wachten op traditioneel welzijnswerk dat in de eerste plaats uitgaat van het eigen instellingsbeleid.

Op de derde SBI bijeenkomst voor bewoners werd besloten dat samenwerkende wijkbewoners de organisaties die meedoen aan  de aanbesteding voor de coördinatie van de SBI (de z.g. tender) gaan uitnodigen voor een gesprek, om vervolgens samen te bepalen welke club de bewonersbelangen het best kan behartigen. Immers, elke wijk is gebaat bij een coördinerende partij die primair uitgaat van de kennis en de kunde die lokaal is opgebouwd door actieve bewonersnetwerken.

Vierde bewonersbijeenkomst SBI
Het gesprek met de kandidaten voor een coördinerende functie binnen de SBI vindt plaats op woensdagavond 11 mei a.s. van 19.00-21.30 uur, in buurthuis ‘De Nieuwe Sleutel’ , Noordewierweg 252- 1  in het Soesterkwartier.

Opgave van deelname is gewenst bij Christien Vijlbrief:  burennetwerkschothorst@gmail.com.

Delen
25 april 2016No comments, ,

Geef een reactie