SBI bijeenkomst wijkgerichte bewonersinitiatieven

SBI bijeenkomst wijkgerichte bewonersinitiatieven

De gemeente Amersfoort werkt hard aan een nieuwe aanpak van de Sociale Basis Infrastructuur (SBI) voor de wijken van Amersfoort. Daarin wordt de verbinding geregeld tussen wat enerzijds bewoners zelf ondernemen voor een goed en veilig leefklimaat en anderzijds de inzet van basisprofessionals die werkzaam zijn in de wijken en die geen deel uitmaken van de bestaande Wijkteams.

De nieuwe SBI aanpak kan een belangrijke impuls geven aan (informele) bewonersinitiatieven en netwerken. Actieve wijkbewoners en professionele instellingen gaan immers in de nieuwe opzet samen wijkplannen maken die aangeven waar de aandacht en zorg naar uit dient te gaan en beslissen vervolgens hoe de beschikbare middelen (subsidiegelden) zullen worden ingezet.

Het mag duidelijk zijn dat deze nieuwe aanpak veel kansen biedt maar ook veel vragen oproept bij bewonersnetwerken. Reden voor project ‘Vitale wijken’ om een bijeenkomst te organiseren voor alle Amersfoortse wijken op 16 maart a.s. in de Witte Vlinder. Naast informatie over de SBI, die zal worden verzorgd door de gemeente, zal er ruimte zijn voor gezamenlijk overleg over hoe actieve bewoners optimaal kunnen participeren binnen de nieuwe werkwijze. De bijeenkomst is bedoeld voor buurt- en wijkgerichte bewonersinitiatieven die een aantoonbare bijdrage leveren aan het leefklimaat in straten, buurten en wijken, om initiatieven die gericht zijn op ontmoeten, informeren en ondersteunen.

Delen
2 maart 2016No comments,

Geef een reactie