Redactieteam

Voor het beheer van deze site is een redactieteam samengesteld, bestaande uit vrijwilligers die bij diverse burgerinitiatieven betrokken zijn. Wil je je hiervoor aanmelden, stuur ons dan een mailtje.

Ook zijn wij nog op zoek naar correspondenten die nieuws uit hun wijk of buurt aan ons willen doorgeven of op een andere manier een bijdrage (artikelen, columns, blogs, interviews e.d.) willen leveren.

Het redactieteam bestaat uit: Wendy van den Hoorn, Jan Kooning, Cornelis de Maijer, Ineke van Oosten en Annemarie de Bruijn. 

Correspondenten en bloggers

Dirk Kaan, Marc van Leent, Kees Quaadgras, Daan Vosskuhler en Johanna van der Werff.

StichtingsBestuur Bewoners033.nl

Sinds 31 december 2014 is er een stichting gevormd voor Bewoners033.nl. Klik hier voor meer informatie over het bestuur en ANBI status van de stichting.

Redactielokaal Bewoners033.nl bij StadsLAB033,
maandelijks inloopspreekuur in de Bieb

StadsLAB033 logo

De redactie werkt sinds januari 2017 vanuit StadsLAB033 elke maandagavond aan de website en contacten met bewonersinitiatieven.

 

Elke 4e maandagavond van de maand is er inloopspreekuur in Ruimte Voor Amersfoort in het Eemhuis. Een mooie samenwerking met Bibliotheek Eemland.