SGLA bestaat 25 jaar en wil graag wat van ons allen weten

SGLA bestaat 25 jaar en wil graag wat van ons allen weten
Dit jaar bestaat de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) 25 jaar. Althans in juridische zin, want al in 1993 traden de oprichters voor het eerst naar buiten.
Op verzoek van voorzitter Peter de Langen schrijft Gerard Chel drie verhalen over het samenwerkingsverband. Deze worden gepubliceerd op De Stadsbron met in principe gehele of gedeeltelijke doorplaatsing in De Stad Amersfoort. Het eerste verhaal gaat over de totstandkoming van de SGLA, het tweede over de successen en mislukkingen en het derde over de toekomst.
Gerard wil graag (oud)leden en partners een aantal vragen stellen. Het covid-19 virus maakt het onmogelijk om een collectief gesprek te organiseren, en de (oud)leden en partners zijn er te veel om met ieder persoonlijk een gesprek te voeren. Mocht je persoonlijk contact op prijs stellen, dan is Gerard daar altijd toe bereid. Een telefoontje (06-55.14.76.20) of mail (gmchel@hotmail.com) naar hem en een afspraak is zo gemaakt. Naar dat e-mailadres kun je ook je antwoorden op de vragen sturen.
De vragen staan hieronder. Gerard het zeer op prijs stellen indien men voor het einde van deze maand kans ziet de vragen te beantwoorden. De antwoorden worden niet doorgestuurd naar de SGLA. Ze worden samengevat in het tweede en derde verhaal.
VRAGEN AAN LEDEN & PARTNERS VAN DE SGLA
1. In de eerste plaats wil ik graag van u weten wanneer/waarom u lid en/of partner bent geworden van de SGLA of anderszins betrokken bent geraakt bij de SGLA. Was er bijvoorbeeld een concrete aanleiding, zoals een ontwikkeling in uw omgeving waar u verontrust over was? Of wilde u de SGLA als een stadsbrede belangenbehartiger simpelweg steunen. Of waren er andere redenen?
2. Wat heeft het contact met de SGLA u (uw organisatie) opgeleverd? Wat heeft de SGLA bijvoorbeeld concreet voor u gedaan? Heeft u om uw belangen te behartigen nauw samengewerkt met de SGLA? Zo nee, waarom niet, zo ja, kunt u voorbeelden noemen? Wat was het eindresultaat van deze eventuele bemoeienis van de SGLA?
3. Wat zijn in uw ogen enkele meest opvallende successen van de SGLA geweest. En mislukkingen? Kunt u voor beide ook oorzaken benoemen?
4. Welke rol heeft volgens u de SGLA de afgelopen jaren gespeeld met name in de contacten tussen overheid en burger? Heeft dat wat opgeleverd, denkt u?
5. Hoe ziet u de toekomst van de SGLA? Is er bijvoorbeeld nog steeds behoefte aan een stadsbrede ’tegenmacht’, of is het ‘ieder voor zich’? Moet de SGLA een andere rol krijgen – zo ja, welke? – of hoeft er wat u betreft niet zo veel te veranderen.
6. Welke rol zit u in de toekomst voor uw eigen organisatie weggelegd?
7. Tenslotte: Blijft u lid van de SGLA? Graag een toelichting op uw antwoord.
8. Voor de partners en andere betrokkenen die geen lid zijn: wilt u lid worden? Graag een toelichting.
Delen
21 september 2020No comments
Comments

Comments are closed here.