Stadscafé: ‘Zorg in de buurt, omzien naar elkaar’

Stadscafé: ‘Zorg in de buurt, omzien naar elkaar’

Het Stadscafé strijkt op dinsdagavond 22 september 2015 neer in Schothorst. Dat had net zo goed een andere wijk kunnen zijn. De vraag die centraal staat, speelt namelijk overal: hoe gaan we in de buurt met elkaar om? Wat hebben we met elkaar en (hoe) zorgen we voor elkaar? En – als dat beter kan – wie heeft daar dan een rol in? Bewoners van alle wijken in Amersfoort kunnen over dit onderwerp komen meepraten.

Zorgen voor elkaar

Het Stadscafé is van 20.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 20.00 uur). Locatie: GSG Guido de Brès, Paladijnenweg 251 (gebouw ‘Tweede Fase’), Amersfoort. Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Leren van elkaar

Inwoners, raadsleden en ambtenaren gaan met elkaar in gesprek over hoe we met elkaar samenleven en hoe we naar elkaar omzien in de buurt. Deze zogeheten sociale samenhang krijgt vorm in buurten en wijken door hoe bewoners met elkaar omgaan. De gemeente stuurt daar niet op, maar kan er wel wat aan toevoegen. Bijvoorbeeld maatregelen die stimuleren en een stukje vooruit helpen. Hebben inwoners daar behoefte aan? Zo ja, waaraan? En welke rol kunnen bijvoorbeeld het wijkcentrum, de buurtkerk en het verzorgingshuis hierin spelen? Actieve buurtbewoners vertellen wat zij in hun wijk doen, ter inspiratie en om van te leren.

Over het Stadscafé

Het Stadscafé wordt georganiseerd door bewoners, raadsleden en ambtenaren. Het doel is ontmoeting en kennisuitwisseling. De uitkomsten van het Stadscafé kunnen worden gebruikt bij het uitwerken van beleid en bij de behandeling van onderwerpen in de raadsvergaderingen.

Delen
14 september 2015No comments,

Geef een reactie