Stadsoorkonde voor Muziekvereniging Wilskracht

Stadsoorkonde voor Muziekvereniging Wilskracht

Op zaterdag 19 maart 2022 reikte burgemeester Lucas Bolsius een Stadsoorkonde uit aan Muziekvereniging Wilskracht. Zij ontvingen de Stadsoorkonde tijdens het jubileumconcert in Flint Amersfoort ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

Muziekvereniging Wilskracht bestond op 24 april 2021 honderd jaar. Zaterdagavond vond het jubileumconcert plaats in Flint Amersfoort.

Burgemeester Lucas Bolsius: “Al jarenlang biedt Muziekvereniging Wilskracht plezier in samenspelen, in groot en klein verband, in wisselende samenstellingen of samen met anderen. Het is in honderd jaar uitgegroeid tot een orkest dat zich in de stad en daarbuiten laat zien en horen. Muziekvereniging Wilskracht kan de toekomst vol vertrouwen tegemoetzien”.

Al ruim honderd jaar toont de Muziekvereniging veerkracht en levenslust. Het is voortgekomen uit de katholieke arbeidersvereniging in 1921 en is in al die jaren doorgegroeid naar een eigentijdse muziekvereniging. Het heeft twee harmonieorkesten die een prominente rol spelen in het culturele leven van regio Amersfoort. Daarnaast neemt de muziekvereniging deel in het Keistedelijk Opleidingsorkest, een orkest die zij in 2014 samen met Christelijke Show- en Marchingband Juliana en Scholen in de Kunst mede oprichtte.

Wilskracht is een vereniging voor en door leden. Door de inzet van deze leden zijn prachtige muzikale evenementen tot stand gekomen; van begeleiding van processies,  optredens tijdens concoursen met koren, toneelgezelschappen, beroemde solisten en  andere orkesten, tot (buitenlandse) concertreizen.

Met het toekennen van een Stadsoorkonde drukt het college van burgemeester en wethouders grote waardering uit voor de jarenlange inzet van het bestuur, muzikanten en alle vrijwilligers van de muziekvereniging.

Persbericht van de Gemeente Amersfoort.
Ook een muziekvereniging als Wilskracht is een bewonersinitiatief, en draagt haar steentje bij om Amersfoort prettiger en leefbaarder te maken.

Delen
19 maart 2022No comments
Comments

Comments are closed here.