Start bomenkap Westelijke Rondweg uitgesteld

Start bomenkap Westelijke Rondweg uitgesteld

De planning was om in de week van 7 januari 2019 te starten met de kap van bomen voor de aanleg van de Westelijke ontsluiting. Dit wordt uitgesteld. De rechter heeft op 4 januari 2019 een voorziening getroffen. Dit betekent dat er geen onomkeerbare werkzaamheden uitgevoerd mogen worden en dat er dus niet gekapt gaat worden. De rechtbank behandelt de kwestie opnieuw tijdens een zitting op 22 januari 2019. 

Op dit moment is het de bedoeling van de gemeente om bomen te kappen t.b.v. onderzoek naar archeologie en niet gesprongen explosieven. Dus nog niet alle 3500 bomen die er zullen worden gekapt als dit project doorgaat. Daarnaast is het met deze kap de bedoeling om alvast kabels en leidingen aan te leggen t.b.v. de aanleg van de nieuwe weg.
Volgens De Stad Amersfoort vindt de gemeente dat de vondst van dassen en dassenburchten in de directe omgeving van het tracé van de westelijke rondweg geen belemmering is om door te gaan met dit project.

De Stichting Groen in Amersfoort zet zich in om de aanleg van de ‘Westelijke Ontsluiting’ tegen te gaan en de kap van de 3500 bomen onnodig te maken. Volgens hen er geen bewijs is dat dit project, dat geraamd is op ruim €67 miljoen, nodig is voor de doorstroming van het verkeer in het gebied. Zie ook de recent geplaatste column op onze site.

Op de site van de gemeente is meer informatie te vinden over hun standpunt:  ‘Onderzoekskap Westelijke ontsluiting’.

Delen
10 januari 2019No comments, ,
Comments

Comments are closed here.