Steenbreek Openbare Ruimte: 1.600m² grijs gaat eruit voor groen

Steenbreek Openbare Ruimte: 1.600m² grijs gaat eruit voor groen

Nieuwsbericht van de gemeente Amersfoort:
Met 25 projecten gaat Steenbreek Openbare Ruimte komende tijd de stad verder vergroenen. Zo’n 1.600 m² stenen in Hooglanderveen, Nieuwland, Bergkwartier en Soesterkwartier gaan er uit en maken plaats voor vaste planten, heesters of gras. Steenbreek Openbare Ruimte is onderdeel van de Groenvisie die in 2016 door de stad is opgesteld.
Bewoners van dit dorp en de drie wijken dienden de afgelopen tijd initiatieven in om hun eigen buurt groener te maken. In totaal leverde dat 166 ideeën op. Daar zijn 25 projecten uit geselecteerd.

Dertien kleinere en twaalf grotere initiatieven
Dertien kleinere initiatieven worden in het regulier gemeentelijk groenonderhoud opgenomen en kunnen binnenkort starten. Twaalf grotere projecten worden uitgewerkt en afgestemd met omwonenden. Wethouder Klimaatadaptatie en groen Kees Kraanen: “Veel mensen benaderden ons met mooie en slimme ideeën om de stad groener te maken. Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ werken gemeente en inwoners samen aan een groenere stad. Dat kan niet zonder elkaar: inwoners weten zelf natuurlijk heel goed waar de kansen liggen in hun straat. De gemeente heeft de kennis, kunde en middelen om de initiatieven te realiseren. En dan nu aan de slag!”
De twaalf grotere vergroeningsprojecten per wijk:

  • Hooglanderveen: pleintje Van Tuylstraat tegenover de Sint Jozefkerk; rondom de bomen en stoep ter hoogte van Amendijk 9-29.
  • Nieuwland: rondje op het einde van de straat aan de Watermunt; delen van de kruising Groene schaap/Poortersdreef; omgeving Kikkerbeet in de bocht met fietsbrug naar Libelle; Brinkenpad bij het begin van de fietsbrug
  • Bergkwartier: pleintje op de kruising Appelweg/Utrechtseweg; pleintje Utrechtseweg/hoek Bergstraat/Vlasakkerweg
  • Soesterkwartier: middenberm tussen vrij liggend fietspad langs begraafplaats NZ en rijbaan Noorderwierweg; pleintje op de kruising Noorderwierweg/Puntenburgerlaan; doorsteek wandel-/fietspad Chrysantstraat/Goudsbloemstraat; stoep Puntenburgerlaan nummer 10-14.

Komend voorjaar nodigt de gemeente inwoners van een aantal andere wijken uit om hun vergroeningskansen in te dienen.

Van 166 ideeën naar 25 projecten
Alles bij elkaar heeft de gemeente 166 zogeheten ‘vergroeningskansen’ ontvangen. In een eerste beoordeling vielen 73 initiatieven (44%) af; voornamelijk omdat de ideeën overeen komen of omdat zij niet voldoen aan het eisenpakket van Steenbreek Openbare Ruimte. De resterende 93 kansen zijn vervolgens getoetst op de aspecten veiligheid, uitvoerbaarheid, gebruik, (zelf)beheer en betaalbaarheid. Op basis van deze criteria zijn uiteindelijk 25 mooie projecten (15%) geselecteerd die in uitvoering gaan. Deze projecten hebben binnen het beschikbare budget de meeste impact qua omvang en/of betrokkenheid van omwonenden. Waar het kan wil de gemeente hier samen met omwonenden samen optrekken in aanleg en onderhoud.

Naar een klimaatbestendig en groener Amersfoort
In de periode 2019-2022 werkt de gemeente Amersfoort binnen het programma Klimaatbestendige en Groene Stad aan het vergroenen van de openbare ruimte. Het project Steenbreek Openbare Ruimte vervangt tegels en verharde oppervlakken voor groen. Dat levert veel op: betere ‘sponswerking’ voor het opvangen van hevige regenbuien, meer verkoeling tijdens hitte en een betere leefomgeving voor plant, dier en mens.

Andere projecten binnen het programma zijn de herinrichtingsprojecten (zoals de Boldershof en de Zonnehof), de herplant van 4000 bomen, het vergroenen van schoolpleinen, de aanleg van geveltuinen in de binnenstad en het uitbreiden van kruidenrijk bermbeheer. Hiermee creëren we meer groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit, recreatie en dus ook de klimaatadaptie van de stad.

Delen
27 oktober 2019No comments
Comments

Comments are closed here.