Stichting Huis van Bartels presenteert groen-sociale verbinding

Stichting Huis van Bartels presenteert groen-sociale verbinding

Op 9 februari zal de Stichting Huis van Bartels op het Plein van de gemeenteraad een diapresentatie geven over hun burgerinitiatief.

Een sociaal- groene ontmoetingsplek voor Liendert/Rustenburg, Hogekwartier en Schuilenburg.

De Stichting het Huis van Bartels stelt zich ten doel, samen met de gemeente, de mogelijkheden van het “Right to Chalenge” op de huidige locatie te onderzoeken als mogelijke blijvende plek voor groen-sociale (woon en) ontmoetingsplek.

De Stichting vraagt de politiek Het Huis van Bartels mee te denken om het realiseren van kansen, binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan die er op deze plek nog mogelijk zijn. De vraagstelling voor de politiek is: Hoe kan het bestuur van Amersfoort dit burgerparticipatie project ondersteunen, opdat de geïnvesteerde input van vrijwilligers van de afgelopen 3 jaar voor dit groeiende initiatief en de bereikte doelgroep voortgezet kan worden?

Het doel is om vooruitlopend op het jaar 2030, de klimaatveranderingen, de gemeentelijke groenvisie, in een overvol stedelijke omgeving, een “steenbreuk ” te creëren met een sociaal gezicht passend in de omgeving met behoud van groen als ontmoetingsplek voor een brede doelgroep.  De stichting ziet hier een kans voor de gemeente en de burgers om op alle fronten voordeel mee te behalen.

Kijk en luister mee op het Plein in het Stadhuis, dinsdag 9 februari van 19.00-20.00 uur.

Delen
1 februari 2016No comments, , , ,

Geef een reactie