Subsidiemogelijkheden voor de energietransitie

Subsidiemogelijkheden voor de energietransitie

Natuur- en milieufederatie Utrecht maakt verscheidene subsidies beschikbaar voor groepen die zich bezighouden met de energietransitie.

Start-up bedrag beschikbaar voor warmte-initiatieven

Wil of ben jij met je wijk/dorp aan de slag met duurzame warmte en wil je hierover afspraken maken met de gemeente? De participatiecoalitie heeft nu voor een aantal initiatieven tot €2.500 beschikbaar om op te starten of dit proces een boost te geven. Het bedrag is vrij inzetbaar: je kan het gebruiken om je initiatief te professionaliseren, een oplossingsrichting voor aardgasvrij (verder) te onderzoeken of (meer) buren te mobiliseren. Voorwaarde is dat de activiteiten bijdragen aan een traject waarbij je initiatief zich samen met de gemeente inzet voor duurzame warmte in de buurt. Heb je interesse? Neem contact op met Jessica Doorn j.doorn@nmu.nl of Sofie ten Have, s.ten.have@nmu.nl.

Nieuwe subsidieregeling energietransitie provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een nieuwe subsidieregeling energietransitie gepubliceerd. Binnen de regeling vallen projecten die bijdragen aan energiebesparing en duurzame opwekking bij bewoners, stimulering energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke organisaties, duurzame energieopwekking via collectieven en participatietrajecten, milieustudies en consultancydiensten gericht op investeringen in duurzame energieopwekking en innovatie (haalbaarheidsstudies en pilots). Kortom, veel ruimte om plannen van je initiatief te kunnen gaan uitvoeren! Laat het weten als je wil sparren over de mogelijkheden voor jouw project, via service.energie@nmu.nl.

Voucherregeling Ruimte voor klimaat en energie

Voor concrete ruimtelijke vraagstukken en actuele maatschappelijke opgaves rondom energie besparen, energietransitie, klimaatadaptatie en de Regionale Energie Strategie en koppelkansen ruimte en klimaat staat tot 31 augustus een voucherregeling open. (Semi-)publieke organisaties kunnen een voucher tot €30.000 aanvragen. Interessant voor initiatieven die projecten lokaal willen uitwerken met een ontwerpend onderzoek! Hier vind je meer informatie.

 

Delen
30 juli 2021No comments
Comments

Comments are closed here.