Heb je een goed idee voor je wijk of de stad en heb je geld nodig om het te verwezenlijken?
Er zijn diverse mogelijkheden voor financiering.

– Amersfoortse subsidies –

Buurtbudget

Elke wijk in Amersfoort heeft een eigen buurtbudget, voor goede ideeën om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Bijvoorbeeld een straatfeest, een moestuin, een voetbaltoernooi of de aanschaf van een AED. Kijk op www.amersfoort.nl/buurtbudget.

Subsidieregeling Indebuurt033

Met de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt kunnen goede ideeën gefinancierd worden die bijdragen aan de doelen uit de wijkplannen. Iedere wijk heeft een eigen wijkplan met doelen voor een sociale en leefbare wijk. Voorbeelden zijn het verminderen van druk op mantelzorg, het bieden van opvoedondersteuning, gelijke kansen voor kinderen en jongeren en het verminderen van eenzaamheid. Begin hier om te zien hoe je subsidie kunt aanvragen.

Toekomstfonds

Het Toekomstfonds van de gemeente Amersfoort is een subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen. Aanvragen kunnen ingediend worden tussen 15 januari en 1 april en de uitslag wordt in de loop van juli bekendgemaakt.

Win €1000 om jouw Awesome idee voor Amersfoort te verwezenlijken.

Zie dit bericht of kijk op www.awesomeamersfoort.nl voor deadlines in 2023.

– Provinciale en landelijke financieringsbronnen –

Zet jouw initiatief zich in voor de buurt met een project en ben je op zoek naar financiering? Het VSBfonds steunt projecten die bijdragen aan het creëren van een betrokken buurt. Op deze website vindt u informatie, nieuws en inspiratie over het soort projecten dat wij steunen. Zie ook betrokkenbuurten.nl.

Stichting DOEN helpt voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:
– de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
– iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
– kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).
DOEN steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema’s. Binnen deze thema’s hebben zij programma’s die zich op specifieke sectoren richten.

Het Postcode Loterij Buurtfonds is opgezet om buurtprojecten te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden en om buurtbewoners te inspireren in actie te komen. Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de 500 en 5.000 euro.

Het Stadmakersfonds is een initiatief van de provincie Utrecht voor wegbereiders van nieuwe gebiedsontwikkeling die steden duurzaam, inclusief en aantrekkelijk willen maken. Met maatschappelijke impact als drijfveer is een gezonde businesscase noodzakelijk voor het langdurig succes van een initiatief. Maar voor nieuwe spelers is het vaak lastig toegang te krijgen tot financiering. Het Stadmakersfonds begeleidt initiatieven in het professionaliseren van de businesscase.
Stadmakers en impact investeerders weten elkaar vaak niet te vinden. Traditionele banken en private financiers zien het kleinschalige en jonge initiatief als te kwetsbaar of zijn niet onmiddellijk geïnteresseerd in maatschappelijk rendement. De begeleiding en investering door het Stadmakersfonds nemen zorgen weg. Het fonds werft actief nieuwe investeerders en helpt zo de draagkracht van initiatieven te vergroten.

Bezig met de energietransitie? Energie Samen heeft een Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties.

Als je interesse ligt op het vlak van cultuur, is er het Fonds voor cultuurparticipatie. Dit fonds stimuleert het meedoen aan cultuur. Op school en in de vrije tijd, over alle disciplines. Er zijn bijvoorbeeld regelingen voor het versterken van het talentketen en voor het vernieuwen van cultuurmaken.

– Crowdfunding

Is crowdfunding misschien meer iets voor jou?

Voorjebuurt biedt trainingen en ondersteuning voor crowdfunding. Ook de knhm Foundation biedt een workshop ‘Crowdfunding’ aan.

Kijk ook bij onze nieuwsberichten en op onze agenda voor subsidiemogelijkheden en deadlines in de nabije toekomst.

Weet jij van andere bronnen van financiering?
Laat het ons weten!
redactie@bewoners033.nl