Heb je een goed idee en heb je geld nodig om het te verwezenlijken?

Heb je goede ideeën voor jouw wijk? Laat het dan weten, mogelijk is er geld voor. Bijvoorbeeld uit het Buurtbudget of via de subsidieregeling van Indebuurt033.

Buurtbudget

Elke wijk in Amersfoort heeft een eigen buurtbudget, voor goede ideeën om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Bijvoorbeeld een straatfeest, een moestuin, een voetbaltoernooi of de aanschaf van een AED. Kijk op www.amersfoort.nl/buurtbudget.

Subsidieregeling Indebuurt033

Met de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt kunnen goede ideeën gefinancierd worden die bijdragen aan de doelen uit de wijkplannen. Iedere wijk heeft een eigen wijkplan met doelen voor een sociale en leefbare wijk. Voorbeelden zijn het verminderen van druk op mantelzorg, het bieden van opvoedondersteuning, gelijke kansen voor kinderen en jongeren en het verminderen van eenzaamheid. Hier zie je hoe je subsidie kunt aanvragen en vind je het aanvraagformulier.

Andere subsidies

Ook het VSBfonds verstrekt subsidies voor maatschappelijke projecten.

Het Toekomstfonds van de gemeente Amersfoort is een subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen. Weer er snel bij: aanvragen kunnen ingediend worden tussen 15 januari en 1 mei 2020 (een maand verlengd in verband met de perikelen rond het coronavirus).

Stichting DOEN helpt voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:
– de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
– iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
– kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).
DOEN steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema’s. Binnen deze thema’s hebben zij programma’s die zich op specifieke sectoren richten.

Crowdfunding

Is crowdfunding misschien iets voor jou?

Win een prijs

Heb jij het beste lokale energie-initiatief van Utrecht?

Ook dit jaar reikt het Servicepunt Energie Lokaal Utrecht een prijs uit voor het beste lokale energie initiatief van Utrecht. Deze prijs, ter waarde van 500 euro, wordt door het servicepunt van de NMU uitgereikt aan een collectief duurzaam project. Denk jij dat jij het beste energie initiatief van de provincie hebt? Lees hier meer en meld je voor 15 maart 2020 aan!