Tweede BurgerBorrel opnieuw groot succes

Tweede BurgerBorrel opnieuw groot succes

De tweede BurgerBorrel, die op woensdag 14 mei in de Verkeerstuin werd georganiseerd, is opnieuw een groot succes geworden. Meer dan 60 vertegenwoordigers van zo’n 35 bewoners- en burgerinitiatieven namen deel aan deze netwerkbijeenkomst, georganiseerd door de Verkeerstuin, het BewonersWeb en bewoners033.nl. Motto van de BurgerBorrel is ‘kennis maken = kennis delen’.
Op deze avond werd onder meer het Koppelhuis gepresenteerd, een plek IN de buurt die de deelnemers koppelt AAN de buurt. Studenten van de Hogeschool Utrecht gaven een toelichting op hun onderzoek naar burgerinitiatieven in Amersfoort. Zij hebben inmiddels 110 initiatieven in kaart gebracht.
Ook de nieuwe website bewoners033.nl, bedoeld voor alle bewoners- en burgerinitiatieven, werd toegelicht. De site is sinds 1 april in de lucht en inmiddels hebben een kleine 45 initiatieven zich aangemeld. De komende weken wordt de site verder ontwikkeld onder meer met een forum/prikbord functie zodat initiatieven informatie kunnen uitwisselen.

Speciale gast

Speciale gast was de nieuwe wethouder Bertien Houwing. Zij heeft bestuurlijke vernieuwing in haar portefeuille, waaronder ook burgerinitiatieven en samenwerking met de stad. Zij werd kort geïnterviewd waarbij zij onder meer aangaf dat zij graag samen met de stad op zoek gaat naar mogelijkheden om bewoners meer ruimte te geven zelf dingen in hun wijk op te pakken. Ook vertelde zij dat zich enorm geïnspireerd voelt door de onlangs overleden oud-minister Els Borst. (Zie ook het interview met haar elders op deze site).
Op woensdag 5 november is de derde BurgerBorrel en dan in de Witte Vlinder. De borrel annex netwerkbijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad inzet. Bij voorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Het motto van de BurgerBorrel is kennis maken = kennis delen.
,,Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Net zoals het bedrijfsleven, grote instellingen en andere organisaties in de stad dat doen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van de stad”, aldus de organisatie. Vast onderdeel van het borreluur is het open podium waar initiatieven zich kunnen presenteren en daar ook steun voor kunnen vragen.

Fotoverslag

Karel van Rooy van de wijkwebsite Soesterkwartier heeft een prachtig fotoverslag van de avond gemaakt. Klik hier om dat te bekijken. Met veel dank uiteraard aan Karel.

Delen
15 mei 2014No comments

Geef een reactie