Uitnodiging voor de 5e editie BurgerBorrel

Uitnodiging voor de 5e editie BurgerBorrel

De 5e editie van de Burgerborrel!

Amersfoorters die betrokken zijn bij bewoners- en burgerinitiatieven kunnen elkaar ontmoeten op de derde ‘burgerborrel’ op Vrijdag 19 juni 2015.

Vanaf 19.00 uur staan drankjes en nootjes klaar in de Witte Vlinder. Van Galenstraat 30.
Graag vantevoren aanmelden via bewoners033@gmail.com.

De ‘burgerborrel’ in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad inzet. Bij voorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit.

Het motto van de ‘burgerborrel’ is kennis maken = kennis delen. ,,Het is een netwerkbijeenkomst’’, aldus de organisatie, ,,bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Net zoals het bedrijfsleven, grote instellingen en andere organisaties in de stad dat doen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van de stad.’’

Tijdens deze 5e editie zal er een twitter fountain zijn waarbij de hashtag (#) #BB033 gebruikt wordt om je vragen en/of aanbod aan de stad #Amersfoort kenbaar te maken. We hopen op veel interactie met elkaar, want wie durft te vragen, verdient een antwoord.

Daarnaast zullen we de afspraken met elkaar die tijdens dit levendige event gemaakt worden zichtbaar worden gemaakt op isook.nl/033. Hoe meer mensen weten waar we aan werken hoe beter! Samen zijn we Amersfoort!

De ‘burgerborrel’ wordt voorbereid door enkele Amersfoorters die betrokken zijn bij diverse initiatieven zoals BurgerBalie, bewoners033.nl, de Verkeerstuin, Kruiskamp Onderneemt! en het Nieuwe Samenwerken.

Tot vrijdag!

Delen
17 juni 2015No comments

Geef een reactie