Vathorst hartveillig dankzij Reanimatienetwerk Amersfoort

Vathorst hartveillig dankzij Reanimatienetwerk Amersfoort

Uit een persbericht van Reanimatienetwerk:

Het is dankzij inspanningen van veel mensen gelukt om de wijk Vathorst ook hartveilig te maken. Dank aan het bestuur en leden winkeliersvereniging Vathorst, Buurtbudget Vathorst, bestuur van de VvE Blok 14 (Grachtenrijk), een Amersfoortse vastgoedbelegger, de eigenaar van restaurant Bij Lot, alle buurtbewoners die via buurtacties financieel bijgedragen hebben, de pandeigenaren aan wiens pand de buitenkast opgehangen is en natuurlijk de vrijwilligers van RNA die dit geregeld hebben.

Voorzitter Henk Pijper van het Reanimatie Netwerk Amersfoort: “Het blijft onbegrijpelijk dat de gemeente nog altijd geen besluit heeft genomen om het Reanimatienetwerk structureel te subsidiëren. Onderzoeken laten zien dat door snel te starten met reanimeren en met een AED een schok toe te kunnen dienen de overlevingskans stijgt van 10% bij het alleen wachten op een ambulance tot 70% wanneer een inwoner start met reanimeren en een AED snel ter plaatse is. Dat realiseren én in stand houden van een netwerk van opgeleide burgerhulpverleners en werkende AED’s vraagt om structurele ondersteuning.”

Uit een incidentele subsidie van de gemeente is het voor het Reanimatienetwerk alleen mogelijk om gratis buitenkasten beschikbaar te stellen aan particulieren en organisaties. Dat is ook gedaan bij het hartveilig maken van Vathorst. Om ook de AED’s voor deze kasten te realiseren moest een beroep gedaan worden op bedrijven, organisaties en particulieren.

Hoe is het gelukt om de wijk Vathorst hartveilig te maken.

In het winkelcentrum Vathorst werd door de winkeliersvereniging een nieuwe AED aangeschaft. Samen met een aanwezige AED werden deze op de locaties Leeghwater en Cruquis in gratis buitenkasten geplaatst.

Zorginstelling Amerpoort (Locatie Hoenderberg) heeft op ons verzoek een in het gebouw aanwezige AED naar buiten gebracht in een gratis buitenkast.

De “VVE van Blok 14” heeft voor de buurt Grachtenrijk via een hartvoordebuurt actie en een bijdrage uit het buurtbudget een AED aangeschaft. Met een gratis buitenkast is deze op de locatie Spakenburgerkade geplaatst.

Met een hartvoordebuurt actie van onze wijkcoördinator Seger Geerars is voor de buurt Lint-Oost het geld voor een AED bijeen gebracht. Deze AED is met een gratis buitenkast geplaatst op de Meijepolder. Deze AED is overigens een paar dagen na installatie al voor het eerst opgehaald voor een reanimatie in de directe omgeving.

Van een Amersfoortse vastgoedbelegger ontving het Reanimatienetwerk geld voor een AED, te plaatsen naar ons inzicht. Daar is een AED voor gekocht die geplaatst is bij restaurant Bij Lot aan de Hogesteeg in Vathorst.

Wij verwachten nog een AED aan de Terschellingkade bij het gereedkomen van een nieuwbouwproject daar. De projectontwikkelaar heeft toegezegd daar een AED op te hangen in een door ons te leveren buitenkast.

De NS heeft aangekondigd om de in loop van 2021 de stations-AED’s ook aan te melden. De AED op NS Station Vathorst komt zo ook voor de wijk beschikbaar.

Zonder de inzet van onze vrijwilligers Bas van Gastelen, Jan van den Berg en Seger Geerars zou dit project niet zijn gerealiseerd. Het technisch team van het Reanimatienetwerk heeft alle buitenkasten gratis geplaatst.

Delen
29 mei 2021No comments
Comments

Comments are closed here.