Veel creatieve ideeën

Veel creatieve ideeën

Dertig ondernemende Kruiskampers en 5 oude rotten in het vak zorgden voor een zacht knetterende avond in gebouw De Witte Vlinder op 20 november jl. Op die avond dacht Kruiskamp namelijk verder na over de ideale situatie voor de wijk rond de thema’s Veiligheid, Jongeren, Ontmoeten en Initiatief.
Van ver buiten Amersfoort waren mensen gekomen die succesvolle burgerinitiatieven opgezet hebben. Zij deelden hun ervaringen met de Kruiskampers, die zelf ook al veel ideeën hebben over hoe je verbetering kunt bereiken in de wijk. Deze werkwijze maakt veel creativiteit in mensen los: er zijn zoveel ideeën dat die onmogelijk allemaal uitgevoerd kunnen worden. Op 3 december wordt door iedere themagroep kritisch naar de oogst van 20-11 gekeken en worden de meest belangrijke en realistische uitgewerkt. Dan worden deze ideeën in concrete plannen omgezet.

Om een tipje van de sluier op te lichten: er gaan stemmen op voor gezamenlijke inkoop achterpadverlichting, een mulitculti food-event enz.  Op 16 januari wordt de WijkG1000 Kruiskamp afgesloten, en op 17 januari worden de resultaten aan de wijk en andere belangstellenden gepresenteerd.
De organisatie hoopt dat steeds meer mensen steeds intensiever betrokken raken, zodat er een blijvend netwerk van actieve burgers ontstaat, die samen met partners zoals ondernemers en de gemeente het leven in de wijk een beetje mooier maken.
De wijk Kruiskamp is de eerste waar een WijkG1000 wordt georganiseerd. Op donderdag 11 december is er een informatiebijeenkomst voor belangstellenden uit andere delen van de stad, die ook een WijkG1000 in hun wijk willen organiseren. Binnenkort meer informatie op: www.g1000kruiskamp.nl en facebook.com/wijkg1000kruiskamp

Delen
24 november 2014No comments

Geef een reactie