Veel initiatieven bij Burgerborrel

Veel initiatieven bij Burgerborrel

Tijdens de Burgerborrel van 26 oktober werd StadsLAB033 overspoeld met initiatieven uit de stad. Ruim 50 bezoekers spraken elkaar onder het motto van de ‘burgerborrel’: kennis maken = kennis delen.

De ‘burgerborrel’ in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad inzet. Bij voorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit.

Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Net zoals het bedrijfsleven, grote instellingen en andere organisaties in de stad dat doen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van de stad.

Zeepkist
Ook dit keer was de zeepkist het vaste onderdeel waar initiatieven zich kunnen presenteren en daar ook steun voor kunnen vragen.En daar werd dit keer weer gretig gebruik van gemaakt!
Er werd aandacht gevraagd voor KeiTV, POWER, Soesterwijkwiek, er was een filmpje van 033opdefiets. Refill Amersfoort bood een huurvrije loods aan, Amersfoort in Dialoog zocht begeleiders en dialoog-locaties. Keilab Eemhuis vroeg aan de initiatieven om vragen aan de stad, de Buurtwetertegel deed een oproep om mensen te nomineren.
Elisabeth Groen vroeg aandacht voor de Landelijke Natuurwerkdag en vertelde enthousiast dat er komend voorjaar gestart gaat worden met fase 1. Bewoners033 noemde het maandelijkse inloopspreekuur in de Bieb.
Gul Dolap-Yavuz van 4U2-Huiswerkbegeleiding presenteerde zich en deed een oproep om mee te doen aan de Lichtjestocht in Nieuwland. BIK presenteerde zich, StadsLAB033 vertelde over de Blauwe Paraplu, er werd aandacht gevraagd voor Vlindertuin Papillon. Daarnaast waren enkele initiatieven uit Vathorst op de zeepkist aanwezig, zoals Sint in Vathorst, Vathorster lkeien en Vathorst Idee Café.
Tot slot was er een oproep voor een verkiezingsdebat met Bewonersinitiatieven als onderwerp, wie voelt zich geroepen om daaraan mee te werken? Stuur een mail naar redactie@bewoners033.nl