Verslag van de Ontwikkelgroep ‘Samen maken we de stad’

Verslag van de Ontwikkelgroep ‘Samen maken we de stad’

Samen maken we de Stad

Op een van de eerste echt zonnige middagen in maart verzamelden ruim 20 mensen zich in het Stadhuis met als doel het zoeken naar en uitproberen van nieuwe vormen van samenwerking. De bijeenkomst was het vervolg op de groepsreis naar het festival de Energieke Samenleving, in december. En het begin van de Ontwikkelgroep Samen maken we de Stad.

Allemaal leuke en betrokken mensen met ideeën voor samenwerking, van concrete plannen om een boerderij op te kopen in en voor de wijk Nieuwland tot bijna filosofische vraagstukken over besluitvorming in grote groepen. De wens om pilots en experimenten te doen met manieren van besluitvorming die meer aansluiten bij de netwerksamenleving werd op meerdere manieren geformuleerd en breed gedragen. Veel roep om vernieuwing, experimenten, netwerken en concreet aan de slag. Een heel mooie wens voor wat we met deze groep kunnen bewerkstelligen vond ik ‘dat meer mensen zich realiseren dat zij een stem hebben’. Deze wens kwam van Alyssa Graafmans, die sinds kort met de gemeente in gesprek is over het vormen van een jongerencommissie die adviezen kan geven aan de gemeente.

Om half zes was het de hoogste tijd voor vijf pitches:
Peter Rook wil graag doorpraten met mensen over het idee om van Nieuwland de leukste wijk van Amersfoort te maken, aan de hand van het concrete plan een boerderij te kopen en in te zetten voor de wijk.
Sandra Barth nodigt de groep uit met haar een bijeenkomst voor te bereiden voor Peer!; een nieuwe seats2meet locatie in Amersfoort Noord.
Jeroen Fikkers wil aan de slag met ‘het verhaal van bestuurlijke ontwikkeling’, met Sofie als hoofdrolspeelster en al onze ervaringen als input.
Harmen Zijp en Bert Veenstra willen met de groep aan de slag met een in Amersfoort uit te voeren experiment met een gelote burgerraad, vanuit verbinding met de huidige manier van werken.
Mirjam Wingelaar nodigt uit om mee te denken over een nieuwe aanpak van participatie, die het huidige participatiebeleid moet vervangen.

Wil je meedenken over één van deze onderwerpen? Stuur dan een mailtje aan de initiatiefnemer (via redactie@bewoners033.nl)

Harmen, Bert en Anne komen met een voorstel voor een volgende bijeenkomst. Wil je erbij zijn? Mail Anne: a.defeijter@amersfoort.nl.

Zijn we een groep? Een ontwikkelgroep? Een netwerk of misschien meer een zwerm? Hoe dan ook, heb je ideeën voor nieuwe vormen van samenwerking en wil je meedoen? Weet je dan welkom.

Mirjam Wingelaar
Communicatieadviseur gemeente Amersfoort

Delen
28 maart 2015No comments

Geef een reactie