Vervolgconferentie ‘Bewoners aan zet’ voorziet in behoefte

Vervolgconferentie ‘Bewoners aan zet’ voorziet in behoefte

Bewonersinitiatieven rond aandacht, zorg en leefbaarheid in buurten en wijken van Amersfoort, zijn gebaat met een nauwere samenwerking en kennis van elkaars praktijk. Het elkaar ontmoeten is daarin de eerste stap. Dit was een van de conclusies van de Vervolgconferentie ‘Bewoners aan zet’, die op 22 april jl. werd gehouden op de Hoge School Utrecht, vestiging Amersfoort.

De bijeenkomst maakte ook de diversiteit van gesignaleerd problematiek en de daarbij horende aanpak in meerdere buurten en wijken zichtbaar. Immers iedere straat, buurt en wijk heeft haar eigen verhaal, zorgen, behoeften en uitdagingen. Voor vrijwilligers en initiatieven betekent dit dat maatwerk in hun aanpak een vereiste is. Er kan echter beter gebruik gemaakt worden van elkaars kennis en kunde, ter versterking van de kwaliteit van initiatieven en ter voorkoming van het langs elkaar heen werken van vrijwilligerswerk en de professionele hulpverlening. Daarvoor is ook nodig dat er met durf en creativiteit buiten de bestaande kaders wordt gedacht en gewerkt. Dat vormt de uitdaging voor de komende periode, die gekenmerkt zal worden door grote verschuivingen in het sociaal domein.

De Vervolgconferentie werd door zo’n 50 bewoners, gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers van instellingen en studenten bezocht, en is een initiatief van het BewonersWeb.

Op 7 mei a.s. is een tweede Vervolgconferentie gepland op de HU, met als thema Arbeid, inkomen en arbeid gerelateerde initiatieven. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Voor opgave: kerngroepweb@gmail.com

Delen
23 april 2014No comments,

Geef een reactie