Vervolgconferentie voor Burgerinitiatieven: “Samen sterk in visie en beleid”

Vervolgconferentie voor Burgerinitiatieven: “Samen sterk in visie en beleid”

Op woensdag 26 november a.s. organiseert het BewonersWeb in samenwerking met de Hoge School Utrecht, de vervolgconferentie ” Samen sterk in visie en beleid”, voor burgerinitiatieven in Amersfoort, in het hoofdgebouw van de HUA.
Deze conferentie, die duurt van 19.00 tot 21.30 uur, is toegankelijk voor bewoners die actief zijn in een van de ongeveer 80 burgerinitiatieven (BI’s) die Amersfoort rijk is. Het is een vervolg op de conferentie van 8 oktober jl., die door 30 gangmakers van initiatieven werd bezocht. Deze kozen voor een vervolgconferentie. Actieve bewoners van initiatieven die op de eerste conferentie niet aanwezig waren kunnen alsnog ‘instromen’.

Aanleiding
Aanleiding voor de conferentie is de constatering van gangmakers van BI’s, dat hoewel onderlinge contacten groeien, er sprake is van een gebrekkige samenwerking rond gemeenschappelijke belangen. Dat vraagt om het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en beleid rond thema’s als: wat hebben BI’s nodig hebben aan facilitering, goodwill, experimenteerruimte, soepelheid in de toepassing van bureaucratische regels en de benodigde financiën, om continuïteit te brengen in het werk. Het versterkt de positie van BI’s in relatie met gemeente en instellingen en verhoogt hun herkenbaarheid in buurt, wijk en stad.

Meedoen?
Dankzij de bijdragen van een aantal buurtbudgetten 2014 en de samenwerking met de HUA is de toegang en de koffie en thee gratis. Het aantal plaatsen is beperkt en voorbehouden aan bewoners die rond BI’s actief zijn.
Reserveren is vereist: kerngroepweb@gmail.com
De conferentie start om 19.00 uur, vanaf 18.30 uur is de receptie in de hal geopend.
Locatie: HUA, Nieuwe Poort 21, Amersfoort.

Delen
20 oktober 2014No comments, ,

Geef een reactie