Volgende burgerborrel op 12 april 2018

Volgende burgerborrel op 12 april 2018

De ‘burgerborrel’ in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad inzet. Bij voorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Zie hier een impressie van de sfeer tijdens zo’n burgerborrel.

Het motto van de ‘burgerborrel’ is kennis maken = kennis delen. Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Net zoals het bedrijfsleven, grote instellingen en andere organisaties in de stad dat doen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van de stad.

Ook dit keer is de zeepkist het vaste onderdeel waar initiatieven zich kunnen presenteren en daar ook steun voor kunnen vragen. De eerdere borrels trokken een kleine 60 mensen, die zo’n 35 burgerinitiatieven vertegenwoordigden. De ‘burgerborrel’ wordt voorbereid door enkele Amersfoorters die betrokken zijn bij diverse initiatieven zoals, Bewoners033.nl, Verkeerstuin en Kruiskamp Onderneemt.

U bent van harte welkom!
Dit keer zijn we uitgenodigd bij Voedselbank Amersfoort, Argonweg 10, vanaf 19.30.
De toegang is zoals gebruikelijk gratis;
koffie, thee, fris, wijn of bier voor eigen rekening aan de bar verkrijgbaar (zeer schappelijke prijzen)

De Burgerborrel een volgende keer bij jouw initiatief op locatie? Mail naar Burgerborrel@bewoners033.nl.

Delen
26 maart 2018No comments
Comments

Comments are closed here.