Op deze pagina staan diverse links naar relevante publicaties, rapporten, boeken e.d.

Bouwstenen; platform voor maatschappelijk vastgoed; met informatie over buurthuizen, wijkondernemingen, beleid, aanpak en (maatschappelijk) rendement.

Buurtleren is een plaats waar je gratis een cursus aanbiedt of vraagt. Je maakt en onderhoudt zelf je advertentie. In een advertentie zet je de inhoud, plaats, tijdstip en voorwaarden. Na afloop maakt een cursist een beoordeling.

Op www.buurtwijs.nl worden kennis en praktijkervaringen van bewonersinitiatieven gedeeld alsmede kennis opgebouwd door onderzoek, theorie of geschiedenis. Het uiteindelijke doel is de inhoud en kwaliteit van buurtontwikkeling te verbeteren.

Crowdfunding is een andere manier om fondsen te werven. Op de website “Geld voor elkaar” staat hierover meer informatie.

Dorpshuizen.nl verwijst naar de vele dorpen met een dorpshuis of gemeenschaps-centrum. De daaraan gekoppelde vraagbaak geeft antwoord op veel wet- en regelgeving.

Hier Opgewekt is een kennisplatform voor lokale duurzame energieinitiatieven. Een website met voorbeelden, kennis en actuele informatie.

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Het LSA ondersteunt bewonersgroepen die hun buurt en sterker en leefbaarder willen maken. Dit doen ze door bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te voeren en publicaties uit te brengen.

Lokale Lente is een platform met als doel de beweging van wijkondernemingen aan te jagen, te versterken en te verbinden met andere stakeholders in de stad. (Amsterdam)

Ruimte voor Duurzaam initiatief. GreenWish gelooft in de bottom-up werkwijze van particulier initiatief. De kennis en expertise uit de praktijk is volgens ons een stevige aanjager voor maatschappelijke innovatie. Participerende burgers zorgen ervoor dat Nederland blijft bewegen.

SESAM Academie is een maatschappelijk adviesbureau. Tegen een schappelijke vergoeding zetten (veelal gepensioneerde) adviseurs hun kennis en ervaring in om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen op het gebied van bestuurlijke en organisatorische vraagstukken.

Wijkcoöperatie is opgezet om de verschillende geldstromen in de wijken te kanaliseren, zodat deze door en voor de wijk werken. Zo wordt via de wijkcoöperatie werk en ondernemerschap gestimuleerd.