Werkconferentie ‘Burenhulp in de wijk’, 11 februari 2015

Werkconferentie ‘Burenhulp in de wijk’, 11 februari 2015

In een aantal wijken van Amersfoort zijn actieve bewoners gestart met projecten voor burenhulp.
Veel informele diensten die buren elkaar geven in de vorm van huisbezoek, tuinonderhoud en boodschappen doen, vinden spontaan plaats en behoeven geen vorm van ondersteuning.
Dat neemt niet weg dat er een groeiende groep wijkbewoners is, die behoefte heeft aan een helpende hand in hun omgeving, maar niet weten bij wie ze kunnen aankloppen. Met de bezuinigingen in het kader van de transitie WMO wordt echter van hun verwacht een groter appel te doen op het eigen netwerk. Ook zijn er burgers die een helpende hand willen bieden, maar niet weten hoe en wie te benaderen. Burenhulpprojecten kunnen daar een bemiddelende rol in spelen, zonder het domein van de professionele hulpverlening te willen betreden.

Voor burenhulpprojecten is het pionieren, in een periode waarin zorg+ dienstverlening aan grote veranderingen onderhevig zijn. De doorstart van een aanvankelijk succesvol Burenhulpproject in Schothorst vormt de aanleiding voor het organiseren van een werkconferentie te organiseren voor actieve bewoners die in de wijken van Amersfoort burenhulp projecten uitvoeren.
Daarbij gaat het om ervaringen en kennis te delen en gezamenlijk op te denken op welke wijze projecten elkaar kunnen versterken.
De werkconferentie ‘Burenhulp in de wijk’ wordt op woensdag 11 februari a.s. gehouden van 19.00 -21.00 uur in het gebouw van HUA (Hogeschool Utrecht Amersfoort), De Nieuwe Poort 21. U bent vanaf 18.30 uur welkom. Opgave is gewenst via mail: vosskuhler@gmail.com
De toegang is gratis.
Burenhulp project Schothorst

Delen
19 januari 2015No comments

Geef een reactie