Hoe gaan we om met initiatieven vanuit het Stadhuis?

Hoe gaan we om met initiatieven vanuit het Stadhuis?
Werkgroep “vernieuwen werkwijze participatie” van start
Door samen te werken kunnen we met elkaar méér waarde creëren. Steeds meer bewoners en ondernemers gaan samenwerken met de gemeente in plannen en projecten waardoor de best mogelijke oplossingen en resultaten voor de stad ontstaan.
 
De gemeente heeft in 2009 haar participatiebeleid vastgesteld. Deze werkwijze is nu toe aan een actualisatie. Vanuit de ambitie ‘Samen maken we de Stad’ is een gemengde werkgroep samengesteld, bestaande uit raadsleden, bewoners en ambtenaren, die op verzoek van wethouder Houwing de werkwijze voor samenwerking met de stad bij initiatieven uit het stadhuis gaat herzien. De gemeenteraad kan dan in de loop van 2016 nieuwe afspraken vaststellen. Afspraken waar we met elkaar goed over nagedacht hebben. Afspraken die werken. Het gaat bij deze afspraken overigens niet over hoe de gemeente omgaat met bewonersinitiatieven, die vraag is onderwerp van een ander traject dat plaatsvindt in het kader van Bestuurlijke Ontwikkeling.
 
Plan van aanpak bespreken
De werkgroep is gestart met het benoemen van waarom, wat en hoe: waarom actualiseren, wat zijn de beoogde resultaten en hoe komen we daar? Deze eerste opzet van een plan van aanpak bespreekt de werkgroep in de komende weken met een aantal bewoners, ambtenaren en raadsleden. Het aangepaste plan van aanpak wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat is dan de formele start van het nieuwe proces waarin met betrokkenen afspraken gemaakt worden over samenwerken met de stad bij initiatieven uit het stadhuis. Heb je nog vragen of opmerkingen, mail dan naar Mirjam Wingelaar.
 
hartelijke groet,
Jessica de Ruijter, Sandra Barth, Guido van Beek, Ben van Koningsveld, Wytse Dassen, Sip de Jong, Niko Paap en Mirjam Wingelaar
Delen
1 februari 2016No comments

Geef een reactie