Wervelende Broedplaats op 22 juni

Wervelende Broedplaats op 22 juni

De Witte Vlinder in Kruiskamp vormde donderdag 22 juni het decor voor de Broedplaats Samen maken we de Stad.

De opzet van de Broedplaats is even eenvoudig als doeltreffend: wie een idee heeft voor buurt, wijk of stad en graag wil dat anderen meedenken over invulling of volgende stappen vertelt in 2 à 3 minuten wat het idee is en wat de vraag. Na deze pitches kiezen de aanwezigen met wie zij mee willen denken. Een uur later vertellen de pitchers kort wat zij meenemen uit het gesprek. De aanwezigen zijn bewoners, ambtenaren en raadsleden uit Amersfoort. En deze keer waren er ook geïnteresseerde collega’s van de gemeenten Steenwijkerland en Nieuwkoop aanwezig!

Onderwerpen van de pitches van deze Broedplaats waren:

  • de plannen van de NS voor woningbouw op de Wagenwerkplaats en hoe de buurt daar invloed op kan uitoefenen,
  • de vraag van Bewoners033 hoe meer bekendheid te creëren voor het feit dat Bewoners033 bewoners die ideeën en plannen hebben voor initiatieven kan helpen met advies en uitwisseling,
  • de vraag hoe de mismatch kan worden opgelost tussen de activiteiten die initiatieven zoals Kruiskamp Onderneemt in De Witte Vlinder willen uitvoeren om te kunnen voortbestaan en bestaande regels waarin dit soort bewonersondernemingen worden gezien als buurthuizen waar allerlei activiteiten niet worden toegestaan,
  • de uitnodiging om mee te denken over de invulling van 10/10 Nieuwland: een dag over duurzaam samenwerking in Nieuwland op 10 oktober dit najaar,
  • een oproep aan ontmoetingsplekken in de stad, zoals De Witte Vlinder, om samen te bedenken hoe dit soort bewonersinitiatieven / sociale ondernemingen kunnen voortbestaan, wat ervoor nodig is, en met die opbrengst naar de gemeente te gaan, in plaats van andersom (waarbij de gemeenteraad het onderwerp agendeert en bewoners inspreken).
  • een oproep uit Steenwijkerland om mee te denken over mogelijke ontmoetingen tussen gemeente en inwoners naast de bestaande gesprekken met de 32 ‘plaatselijke belangengroepen’.

Een klein uur na deze pitches vertelden zes enthousiaste en duidelijk ‘gevoede’ pitchers wat zij hadden opgehaald en hoe zij hiermee verder gaan.

Er zijn al allerlei ideeën voor een volgende broedplaats in het najaar, maar nog geen definitieve datum of locatie. Hou de berichten in de gaten als je er (weer of een keer) bij wilt zijn!

Delen
3 juli 2017No comments
Comments

Comments are closed here.