Wethouder Houwing: Wij moeten durven loslaten en experimenteren

Wethouder Houwing: Wij moeten durven loslaten en experimenteren

Amersfoort had als een van de eerste gemeenten in ons land een nieuw college van burgemeester & wethouders. Sneller kon bijna niet. Maar ‘wij’ hebben nog een primeur: voor zover bekend is Amersfoort de enige gemeente waar een wethouder burgerinitiatieven in portefeuille heeft. Een gesprek met Bertien Houwing (D66) de kersverse wethouder die het nieuwe samenwerken met de stad vorm moet geven.

Bertien Houwing bekijkt de site bewoners033.nl

Bertien Houwing bekijkt bewoners033.nl. ,,Wat een geweldig mooie site.”

NIEUW COLLEGE ZOEKT BREDE SAMENWERKING MET DE STAD

Door Gerard Chel
Als eerste indrukken bepalend zijn dan heeft Bertien Houwing (60) de eerste slag al binnen. Vijf minuten voor de afspraak belt ze op om zich te verontschuldigen dat het ‘vijf tot zeven’ minuten later wordt. ‘Ik ken een wethouder die na een kwartier wachten nog niet gebeld heeft’, zeg ik schertsend als we elkaar inderdaad zeven minuten later de hand drukken. Zij, met een alerte glimlach: ‘Ik denk dat ik weet wie je bedoelt.’
Amper 2,5 dag in functie neemt ze al de tijd om zich door bewoners033.nl te laten interviewen. Het eerste dat ze als wethouder geeft.

– Even bellen dat je wat later komt, is dat je bestuurdersstijl?
,,Ja’’, zegt ze zeer beslist, ,,dat is mijn stijl nu en dat wil ik blijven doen. Zo ga ik met mensen om en zo wil ik ook als wethouder met mensen omgaan.’’

– Het voormalige raadslid van de BPA, Ruud Schulten, omschreef je in het AD als ‘bestuurder, geen volksvertegenwoordiger’. Herken je je daarin?
,,Toen ik in 2010 op het punt stond mij te kandideren voor het raadslidmaatschap heb ik mij afgevraagd of dat wel wat voor mij was. Besturen past meer bij mij. Ik heb het gedaan, heb vier jaar in de gemeenteraad gezeten en ik heb er geen seconde spijt van gehad. Gelukkig waren er in de fractie anderen die zich meer met het politieke spel bemoeiden. Ik heb het debat niet geschuwd, maar mij ging het altijd om de inhoud. Ik denk dat Schulten dat bedoelt.’’

– En nu dus inderdaad bestuurder.
,,Dat is toch iets dat beter bij mij past, het zit een beetje in mijn natuur.’’

Meer ruimte

– En dan voor het eerst een wethouder die bestuurlijke vernieuwing, waaronder burgerinitiatieven, in portefeuille heeft. Maakt dat het extra bijzonder?
,,Ik denk dat Amersfoort de enige, of anders een van de weinige, gemeente is waar deze portefeuille in het leven is geroepen. Je ziet dat de samenleving verandert, je ziet dat ook in Amersfoort waar heel veel mensen dingen in hun buurt zelf oppakken en die zitten er ook helemaal niet op te wachten dat de overheid zich daarmee bemoeit. Voor mij is het een extra drive om te zoeken naar die nieuwe rol van de overheid. Daarbij gaat het niet om afschuiven, maar wij willen de stad oprecht meer ruimte geven. Een gemeente die zich terugtrekt en faciliteert, wat is dat precies, wat verstaan we daaronder? Wat laat je los en ook: wat laat je niet los? Dit proces moet handen en voeten krijgen. Ik vind het een geweldige uitdaging zo’n nieuwe manier van samenwerking tussen stadsbestuur en stad mede te ontwikkelen.’’

– Hoe ga je dat doen? Heb je een visie hoe dat moet?
,,Nee en daar heeft het nieuwe college ook bewust voor gekozen. Om niet van bovenaf met een visie te komen. Wij zeggen niet: zo moet het, want daarmee geef je aan dat wij wel weten wat goed is voor de stad. Van deze houding moeten we af. Daarom ook hebben wij in het collegeakkoord veel zaken opengelaten. En juist waar het om de samenwerking met de inwoners van onze stad gaat, wil ik hen ook heel nadrukkelijk bij het bepalen van die visie betrekken. Hoe ik dat ga doen, weet ik ook nog niet, daar moet ik de komende tijd over nadenken. Een van de eerste dingen die ik wel ga doen is de stad in om te luisteren.’’

– Het college gaat het anders doen staat in het akkoord. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
,,We zijn al anders begonnen door, ik zei het al, een ander collegeakkoord af te sluiten dan gebruikelijk. Niet meer dichtgetimmerd op details, maar een visie op hoofdlijnen. Belangrijk thema daarin is: meer ruimte geven. Meer ruimte aan de raad door ze eerder bij het ontwikkelen van plannen te betrekken, meer ruimte óók aan de oppositie, om zelf met initiatiefvoorstellen te kunnen komen, meer ruimte aan inwoners om initiatieven te starten, om met het stadsbestuur de dialoog aan te gaan. Nieuw is ook dat wij over twee jaar het beleid willen herijken. En dat niet alleen met de raad, maar ook de stad willen wij daarbij betrekken. Ook dat moeten we nog uitwerken. En dit zijn niet alleen woorden want met name voor burgerinitiatieven stellen wij voor de komende vier elk jaar 100.000 euro beschikbaar voor ondersteuning.’’

Zoektocht

– Zoals?
,,Dat moeten we allemaal nog precies omschrijven. Maar het zou bij voorbeeld om tijdelijke ambtelijke ondersteuning kunnen gaan, of het faciliteren van een onderzoek, een advies, het bevorderen van deskundigheid. Let wel: het gaat niet om het direct financieren van een burgerinitiatief. We zijn met een zoektocht bezig en dat soort zaken komt vanzelf wel boven tafel. Maar de boodschap van dit college is heel helder: dit is de manier waarop wij graag met de stad willen samenwerken.’’

– Sinds kort heeft Amersfoort een maandelijks stadscafé waar inwoners, politici en bestuurders met elkaar praten over dingen die belangrijk zijn voor de stad. Wat vind je daarvan?
,,Het Stadscafé is een van de manieren om contact met de stad te maken en om te luisteren. Ik denk dat wij daar als college ook zeker gebruik van zullen maken.’’

– Veel Amersfoorters hebben weinig vertrouwen in het stadsbestuur, ook van deze plannen raakt deze groep waarschijnlijk niet echt opgewonden.
,,Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen blij is met wat er de afgelopen vier jaar op politiek gebied in Amersfoort is gebeurd. Dat heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van dit nieuwe college. Dat we er niet alleen samen voor gaan, dat we ook hebben afgesproken de volle termijn samen af te maken.’’

– Naar ik heb begrepen was in een van de vorig colleges de sfeer soms om te snijden.
,,Zo moet het niet. Als nieuwe wethouders hebben we nu al een paar keer elkaars nieren geproefd, binnenkort gaan we twee dagen in retraite, en ik merk aan mijn collega’s dat dit de weg is die we oprecht met z’n allen willen gaan. Ik vind tot op heden de sfeer uitermate prettig, heel open en collegiaal. Natuurlijk beseffen we dat het best lastig is, ook intern. Er moeten dingen veranderen en dat zal niet altijd en niet voor iedereen even makkelijk zijn. Maar als college hebben we afgesproken elkaar daarin volop te steunen.’’

– Ook op het stadhuis is een omslag nodig, voor een deel is die al gaande, voor een deel niet.
,,Ik ben ervan overtuigd dat de ambtenaren op het stadhuis zien dat de samenleving verandert, dat zij een andere rol moeten spelen dan vroeger. Niet alleen moet de burger de overheid kunnen vertrouwen, andersom ook. Voor de een is dat vanzelfsprekend, voor de ander niet. Het is een ontwikkelingsproces. Ongetwijfeld zal het voorkomen dat iemand zich niet in die nieuwe rol kan vinden.’’

– En dan?
,,Lastig, maar daar wil ik niet op vooruitlopen.’’

Pilots

– Wanneer zien we het eerste concrete resultaat van dit nieuwe beleid?
,,Ik wil een aantal zaken tegelijkertijd doen. Naast het ontwikkelen van een visie, wil ik ook met pilots starten. Experimenteren, dingen durven doen zonder dat je alles vantevoren vastlegt. Zodat we over 4 jaar niet alleen nieuw beleid in de steigers hebben gezet, maar dat we ook concrete resultaten kunnen laten zien. Daarin ben ik de pragmaticus. Aan de andere kant ben ik realist. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd en dit proces kost heel veel tijd. Er wordt van iedereen, ook van inwoners, een andere manier van samenwerken verwacht. Daarbij gaat het er allereerst om dat de basis goed is: wederzijds vertrouwen en respect. Ook voor sommige inwoners zal dat wennen zijn, namelijk dat zij bereid moeten zijn verder te kijken dan alleen hun directe belang.’’

– Je bedoelt: alle Amersfoorters willen een nieuw ziekenhuis, maar niemand wil het in de achtertuin?
,,Bijvoorbeeld. Soms gaat het algemeen belang, zoals een ziekenhuis, boven particulier belang. Taak van de overheid is dan om ervoor te zorgen dat de direct belanghebbenden vanaf het begin van zo’n proces erbij worden betrokken en dat je samen naar oplossingen zoekt. Dat je als overheid erkent dat er pijn wordt geleden maar dat je het samen probeert zo in te richten dat de pijn iets minder wordt en iedereen er uiteindelijk mee kan leven.’’

– Wat vind je van bewoners033.nl?
,,Ik vind het een geweldig mooi initiatief en de site ziet er goed uit. Dit geeft ook aan hoe divers het begrip burgerinitiatief is. De een komt op voor de eigen leefomgeving, een ander voor stadslandbouw in de wijk, weer een ander komt met een oplossing voor leegstand in de buurt, een vierde zet zich in voor een betere zorg. Jullie zoeken de verbinding tussen al die initiatieven. Ik ben onder de indruk van wat er allemaal in zo’n korte tijd al op staat. Het bewijst dat burgerinitiatieven van wezenlijk belang zijn voor Amersfoort. Als college erkennen we dat niet alleen, wij willen dat graag stimuleren.’’

Delen
29 april 2014No comments

Geef een reactie