Wethouders planten zaterdag eerste boom in park Elisabeth Groen

Wethouders planten zaterdag eerste boom in park Elisabeth Groen

Zaterdagochtend 15 december planten wethouders Kees Kraanen (VVD) en Menno Tigelaar (ChristenUnie) de eerste boom In park Elisabeth Groen. Dit feestelijke moment vindt plaats om 10:30 uur bij het Pop-up Parkhuis aan het Vosheuvelpad. Daarna zal uitleg worden gegeven over de eerste fase van de aanleg, waarbij zoveel mogelijk samengewerkt zal worden met vrijwilligers. Stichting Elisabeth Groen hoopt dan ook dat zoveel mogelijk parkvrijwilligers en andere betrokkenen en geïnteresseerden aanwezig zullen zijn.

Vijf jaar nadat de gemeenteraad van Amersfoort het Inrichting- en Beheerplan van Elisabeth Groen goedkeurde, gaat nu de eerste boom de grond in. Daarmee start de eerste fase van de aanleg van het park, waarbij het zuidelijk deel wordt aangelegd. In totaal worden er in deze fase 3.000 bomen en struiken geplant. De tweede fase van het park, waarbij circa 6.000 bomen en struiken zullen worden aangeplant, start in 2020. Vrijwel alle struiken en bomen (uitgezonderd de grootste maten) kunnen door bewoners zelf worden aangeplant.

Vrijwilligers kunnen zich zaterdag opgeven

De aanleg is toevertrouwd aan groenaannemer Sight Landscaping, en er is veel ruimte voor vrijwilligers om hieraan mee te werken. Na het planten van de eerste boom door wethouders Kees Kraanen en Menno Tigelaar zullen Sight Landscaping en Stichting Elisabeth Groen uitleg geven over de plannen, en kunnen vrijwilligers zich opgeven voor de komende plantperiode en ’s middags al meehelpen bij de aanplant.

Elisabeth Groen, stadspark voor én door bewoners

Park Elisabeth Groen wordt aangelegd op het terrein van het voormalige St. Elisabeth Ziekenhuis, in het zuiden van Amersfoort, tegenover park Randenbroek. De plannen voor het park zijn vanaf de start ontwikkeld in samenwerking met buurtbewoners. Het beheer van het park is toevertrouwd aan Stichting Elisabeth Groen, een burgerinitiatief dat wordt geholpen wordt door een groeiende groep vrijwilligers, afkomstig uit de hele stad.

(Persbericht van Elisabeth Groen)

Delen
10 december 2018No comments
Comments

Comments are closed here.