WijkG1000 Kennis en ervaringen delen

WijkG1000 Kennis en ervaringen delen

De tweede bijeenkomst van de WijkG1000 Kruiskamp heeft plaatsgevonden. Gingen op de eerste bijeenkomst op 15 oktober mensen in een serie korte, open gesprekken met elkaar in conclaaf over wat men belangrijk vindt voor het wonen in de wijk, op deze tweede avond formuleerden zij hun ‘dromen’ rond de thema’s Initiatief, Jongeren, Veiligheid, Ontmoeten en Betrokkenheid.

Er waren ook “inspiratoren” aanwezig: mensen uit andere delen van de stad die het verhaal van hun eigen burgerinitiatief kwamen doen. Zij deelden hun kennis en ervaringen met de Kruiskampers.
Zo sprak Simone Kennedy over Mantelzorg in de Schimmelpenninckbuurt, Paul van Kerkoerle over het Postzegelpark Leusderweg, inspireerde Lia Bouma van Elisabeth Groen met haar verhaal over de herbestemming van het Elisabeth-terrein, en Jerphaas Donner over het bewonersbedrijf Kruiskamp Onderneemt. Cornelis de Maijer deelde zijn ervaringen rond het klussenverzamelpunt Croqqer, Fokke de Jong van Duurzaam Soesterkwartier verraste de aanwezigen met de informatie over het werkbedrijf voor kleine klussen, deed Joke van Burgsteden dat met Buurthuis De Nieuwe Sleutel Soesterkwartier, en gaf Marc van Leent een kijkje in het project Duurzaam inbreiden.

Dit is zo goed bevallen dat voor de volgende bijeenkomst opnieuw mensen worden uitgenodigd om met hun ervaringen het gesprek in Kruiskamp te komen verrijken.
Op donderdag 20 november wordt gekeken: hoe kun je de dromen verwezenlijken die rond de thema’s geformuleerd zijn? Wat moet er dan gebeuren, zijn er obstakels of bezwaren en hoe kun je die wegnemen, wat heb je daarvoor nodig, wie heb je daarbij nodig, welke rol ga je zelf spelen?

Woensdag 3 december worden de ideeën omgezet in concrete plannen voor de wijk. Die plannen worden in januari 2015 aan de wijkbewoners en andere betrokkenen gepresenteerd.
Wij hopen dat gaandeweg steeds meer mensen steeds intensiever betrokken raken, zodat er een blijvend netwerk van actieve burgers ontstaat, die met elkaar en met partners zoals ondernemers en de gemeente het leven in de wijk een stukje mooier maken!

De wijk Kruiskamp is de eerste waar een WijkG1000 wordt georganiseerd. Vanuit andere wijken van de stad zijn waarnemers aanwezig om mee te kijken, met de bedoeling om ook een WijkG1000 in hun wijk te organiseren.

www.wijkg1000kruiskamp.nl; www.facebook.com/wijkg1000kruiskamp; Twitter: @g1000kruiskamp

Delen
9 november 2014No comments

Geef een reactie