Workshops en Trainingen

Op deze pagina plaatsen we informatie over educatieve mogelijkheden die interessant zijn voor initiatiefnemers.

LSA Bewoners

LSA bewoners is een vereniging van actieve bewonersgroepen door het hele land die zich inzetten voor hun buurt. LSA is een sterk netwerk dankzij én voor de leden: lokale bewonersgroepen. Ze ontmoeten elkaar tijdens de programma’s, trainingen, bijeenkomsten of wanneer initiatiefnemers bij LSA aankloppen voor advies en ruggensteun. Zo wordt kennis doorgegeven en komen bewonersgroepen ook met elkaar in contact. LSA Bewoners houdt een kennisbank bij en ook organiseren zij:

Betrokken buurten tegen eenzaamheid: Bewonersinitiatieven kunnen zich vanaf nu aanmelden om mee te doen met dit programma van LSA Bewoners. Voor initiatieven die zich inzetten tegen eenzaamheid in hun wijk of buurt. Kun je wel wat meedenkkracht gebruiken? Lees dan hier verder en meld je aan.

Pitchen voor impact: Ieder jaar is er een trainingstraject ‘Pitchen voor impact’. Bedoeld voor ondernemende bewoners die meer willen halen uit vastgoed, bijvoorbeeld door aankoop, beheer of exploitatie. In vijf workshopdagen versterk je impact, ontwikkel je een bedrijfsmodel en neem je het team en bedrijfsplan onder de loep. Je werkt toe naar een presentatie van jouw plannen aan fondsen tijdens een pitch-event. Klik hier voor een beschrijving van het traject van 2020.

Juridisch spreekuur: Niet echt een workshop, maar ook een mogelijkheid om kennis op te doen. Regelmatig organiseert LSA Bewoners een ‘juridisch spreekuur’ waarin je je vragen kwijt kunt over zaken als rechtsvormen, oprichting en toezicht. Op het moment van dit schrijven is er recent een juridisch spreekuur geweest, dus houd de website in de gaten voor de volgende. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan mis je niets.

Indebuurt033

Indebuurt033 heeft een pagina met informatie over workshops en trainingen voor vrijwilligers, veelal gratis. Zie https://www.indebuurt033.nl/vrijwilligers/vrijwilligersacademie/. Op deze pagina kun je een overzicht van het hele jaar downloaden. En hier is een lijst van online cursussen.

knhm Foundation

Ook de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij geeft via hun ‘knhm Foundation’ workshops en trainingen die interessant zijn voor initiatieven van verschillende soorten, van ‘Bedrijfsplan schrijven’ via ‘Crowdfunding’ tot ‘Vinden en binden van vrijwilligers’ en een trainingstraject ‘pitchen voor impact’.

In april 2021 volgt er weer een nieuwe serie workshops: klik hier voor alle informatie.

Movisie Academie

Movisie is een landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken zoals eenzaamheid, ouderen en armoede alsmede Burgerparticipatie. Samen met de praktijk ontwikkelen ze kennis over wat echt goed werkt en passen ze die kennis toe. De focus van Movisie is het realiseren van een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie. Movisie heeft veel publicaties en artikelen over hun aandachtsgebieden en Movisie Academie blijft webinars en persoonlijke online cursussen aanbieden. Zie ook de Agenda van Movisie.

Platform Stad en Wijk

Het landelijke platform Stad en Wijk is een samenwerkingsverband van lectoraten op diverse hogescholen die door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht verschaffen in en oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in steden en wijken. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere burgerkracht, samenleven, maatschappelijke participatie, armoedebestrijding, integratie en gezondheid.
Daarnaast onderzoeken en ondersteunen zij innovatieve aanpakken in het sociaal domein (kunst, onderwijs, sport, welzijn, wonen, zorg).

Natuur- en milieufederatie Utrecht

De website van Natuur- en milieufederatie Utrecht staat boordevol tips voor groene, duurzame, circulaire enz. initiatieven. Ook kun je er met je vragen terecht en organiseren ze regelmatig workshops. Zo organiseren ze in de eerste helft van 2021 trainingen over klimaatpsychologie en over duurzame daken, een congres “Inclusieve Energietransitie”, en voor energieambassadeurs en bewoners die collectief aan de slag willen met energiebesparende maatregelen een training simpele energiebesparende maatregelen. Hou de website in de gaten, of beter nog, meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Energie Samen

Energie Samen biedt informatie en training voor mensen die aan de slag willen met de nieuwe Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. Ook hebben ze een Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties.

De Nieuwe Wind

De Nieuwe Wind belegt workshops en training over wonen en huren. Nu ook online. Kijk op hun website voor meer informatie en om je in te schrijven op hun nieuwsbrief.

Heb jij suggesties voor deze pagina of geef je zelf een workshop of training die interessant is voor bewonersinitiatieven? Deel het met ons: redactie@bewoners033.nl.